Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

yt

Etap składania przez kandydatów wniosków w szkołach I wyboru zakończył się 21 czerwca 2017 r.

Obecnie kandydaci wpisują do systemu rekrutacyjnego wynik egzaminu gimnazjalnego, oceny i osiągnięcia wymienione na świadectwie.

Do 27 czerwca 2017 r. (do godz. 15:00) kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej należy złożyć w szkole I wyboru.

Jednocześnie przypominamy, że rekrutacja kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych lub specjalnych odbywa się bez wykorzystania systemu elektronicznego.

Rodzice kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego składają w kancelarii Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia (ul. Gabrieli Zapolskiej 4 pok.439):

  • wniosek o wskazanie odpowiedniej formy kształcenia
  • jeden egzemplarz (oryginał) aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Oddziały integracyjne funkcjonują w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi nr XXX oraz w Technikum nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół nr 6 przy ul. Nowodworskiej 70-82.

Zgodnie z art. 71 b ustawy z dnia7 września 1991 r. o systemie oświaty wybraną przez rodziców odpowiednią formę kształcenia zapewnia Prezydent Miasta.

Informujemy, że kandydaci spoza Wrocławia posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego składają wniosek w Starostwie Powiatowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

źródło: wroclaw.pl

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ