Młodzież Wszechpolska: NIE dla islamizacji Polski! Pikieta we Wrocławiu

Oświadczenie organizatora

“Od trzech lat Europa zmaga się z poważnym kryzysem migracyjnym. Inwazja tzw. imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu na Stary Kontynet pociąga za sobą szereg niebezpieczeństw m.in. niepokoje społeczne, zamachy i terror na ulicach europejskich miast.

Dziś wiemy, że niekontrolowana imigracja nie jest jedynie chwilowym kryzysem humanitarnym czy politycznym ale wpełni zaplanowaną akcją mającą na celu m.in. zmianę struktury etnicznej, kulturowej i wyznaniowej naszego kontynetu. Problem ten może się okazać znaczącym zwrotem w dziejach Europy, w tym naszej ojczyzny. Zwłaszcza wobec podjętej w piątek (30 czerwca 2017) w Gdańsku deklaracji o współdziałaniu miast Unii Metropolii Polskich w dziedzinie migracji, wśród których znalazł się także Wrocław.

Wobec natężonej kampanii propagandowej w mediach głównego nurtu i nacisku niektórych samorządów polskie społeczeństwo musi podjąć działania protestacyjne. Pokażmy, że Polacy mają swoje zdanie w sprawie przyjmowania do naszego kraju tzw. imigrantów. W sobotę powiedzmy stanowcze NIE przymusowej relokacji imigrantów w Polsce i Wrocławiu!”

8 lipca 14:00 – 15:00

Rynek 1, 50-101 Wrocław
PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ