Radni PiS: Żądamy by władze Wrocławia podjęły  działania w celu zwiększenia ilości miejsc w żłobkach

yt

Stanowisko: 

“Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości podziela oburzenie tysięcy Wrocławian z prowadzonej przez nasze miasto polityki dotyczącej żłobków. Jest skandalem, że w 2017 r. dla blisko 1400 dzieci zabrakło miejsca we wrocławskich żłobkach. Wrocław musi natychmiast, jeszcze w tym roku, zwiększyć środki w budżecie miasta w celu stworzenia warunków umożliwiających przyjęcie większej ilości dzieci do wrocławskich żłobków.

Żądamy by władze Wrocławia podjęły natychmiastowe działania w celu zwiększenia ilości miejsc w żłobkach oraz bez zbędnej zwłoki podjęły decyzję o budowie nowych żłobków. Żądamy, by Prezydent Rafał Dutkiewicz niezwłocznie podjął decyzję o przesunięciach w budżecie Wrocławia, które umożliwią zaspokojenie elementarnych potrzeb europejskiego i ambitnego miasta. Polska się rozwija. Wrocław się rozwija. Skoro tak, to priorytetem Wrocławia musi być dbałość o młode pokolenia Polaków. Dbałość Wrocławia w tym aspekcie jest dziś skandalicznie niewystarczająca.

Uważamy, iż dotychczasowe kwoty przeznaczane na żłobki w budżecie miasta są niewystarczające. Ubolewamy, że Prezydent Rafał Dutkiewicz nie potrafił w porę zareagować na procesy demograficzne i skutecznie rozwiązać problemu braku miejsc we wrocławskich żłobkach.

Uwzględniając rozwój i potrzeby dzieci najlepiej by było, aby przynajmniej do trzeciego roku życia przebywały one pod opieką swoich rodziców. Z wielu względów nie jest to jednak możliwe. W związku z tym zapewnienie miejsca w żłobku jest powinnością miasta Wrocławia. Oprócz funkcji opiekuńczej żłobki pełnią istotną funkcję edukacyjną. Przebywające w nich dzieci poznają otaczający je świat. Poprzez kontakt z rówieśnikami i opiekunami uczą się zachowań społecznych. Żłobki stawiają na wszechstronny rozwój dzieci poprzez prowadzenie rozmaitych zajęć, m.in. plastycznych pobudzających wyobraźnię dzieci i zachęcających je do kreatywnego myślenia. Musimy więc dać szansę najmłodszym Wrocławianom i ich rodzicom na taki rozwój.

Prawidłowe funkcjonowanie opieki żłobkowej pozwala rodzicom na łączenie rodzicielstwa z pracą zawodową. Istnienie wystarczającej ilości miejsc w żłobkach gwarantuje Wrocławianom odpowiedni dla mającego europejskie aspiracje miasta standard życia. W naszym wspólnym, szeroko rozumianym interesie jest dbanie o wzrost liczby mieszkańców Wrocławia. Cieszymy się więc, że we Wrocławiu rodzi się coraz więcej dzieci. Niestety nasze miasto nie nadąża za tym pozytywnym dla jego rozwoju zjawiskiem. Wystarczająca ilość miejsc we wrocławskich żłobkach jest skuteczną zachętą do zwiększania potencjału demograficznego miasta, co w niedalekiej przyszłości wpłynie pozytywnie na wszechstronny rozwój Wrocławia.

Tegoroczna rekrutacja do żłobków pokazała, że największym zainteresowaniem rodziców cieszą się placówki w Śródmieściu, na Nowym Dworze, Krzykach i Psim Polu. W związku z tym należy bez zbędnej zwłoki wybudować nowe żłobki we wspomnianych lokalizacjach. Będzie to miało pozytywny wpływ na jakość życia Wrocławian. Z pewnością przyczyni się to do decyzji tysięcy młodych rodziców na urodzenie pierwszego i kolejnych dzieci.

Kolejnym powodem oburzenia Wrocławian jest obecny system rekrutacji do wrocławskich żłobków. Jest on archaicznynie przystaje on do oczekiwań rodziców i wymogów współczesności. Należy niezwłocznie opracować system rekrutacji analogiczny do funkcjonującego w przypadku wrocławskich przedszkoli i szkół. We Wrocławiu mamy rzeszę młodych, wykształconych informatyków, którzy szybko opracują odpowiedni program informatyczny umożliwiający uczciwą i transparentną rekrutację, która wobec braku tak potężnej ilości miejsc w żłobkach budzi zrozumiałe oburzenie młodych rodziców.

Oczekujemy ponadto szczegółowej informacji ile dzieci ubiegało się w tym roku do poszczególnych wrocławskich żłobków? Ile dzieci nie otrzymało miejsca w poszczególnych żłobkach? Ile żłobków jest w chwili obecnej w budowie? Gdzie są budowane? Na ile miejsc? Kiedy przewidywane jest oddanie ich do użytku? Prosimy o podanie szacunkowego kosztu budowy żłobków będących w budowie. Ile żłobków i na ile miejsc zamierza miasto Wrocław wybudować w najbliższych latach? 

Domagamy się w kolejnych latach uwzględnienia w planach inwestycyjnych Wrocławia wydatków na budowę i utrzymanie żłobków.

Oczekujemy również, by Wrocławianie zostali poinformowani, czy pojawiające się w mediach informacje o nieprawidłowościach podczas tegorocznej rekrutacji są prawdziwe. Jeśli tak, to należy wyciągnąć stosowne wnioski na dziś i na przyszłość”

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ