Polska i Czechy wzmacniają współpracę infrastrukturalną

duw.pl

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak wziął udział w konferencji prasowej na jaworskim rynku. W spotkaniu uczestniczyli także Minister w Kancelarii Premiera Elżbieta Witek, Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk oraz Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Wrocław Lidia Markowska. Podczas konferencji Przedstawiciele Rządu RP poinformowali o współpracy infrastrukturalnej z Czechami oraz o budowie trasy S3.

Realizacja przygranicznych odcinków dróg S3 i D11, inwestycje kolejowe oraz pakiet mobilności były głównymi tematami rozmów Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka i Ministra Transportu Czech Dana Ťoka, które odbyły się 17 lipca 2017 r. w Dworze Królowej nad Łabą. W rozmowach uczestniczyła także Minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Elżbieta Witek.

Podczas spotkania Ministrowie Adamczyk i Ťok podpisali Wspólne Oświadczenie w sprawie dalszego wzmacniania potencjału infrastruktury transportowej na pograniczu obu państw. Wyrażają w nim konieczność wzmocnienia współpracy w zakresie realizacji inwestycji infrastrukturalnych – przyspieszenia budowy przygranicznych odcinków dróg S3 i D11 oraz konsekwentnej modernizacji linii kolejowych na odcinkach przygranicznych zlokalizowanych w korytarzach sieci bazowej TEN-T. Zobowiązują się w nim również, że równoległe prace przygotowawcze i inwestycyjne zmierzające do wybudowania brakujących odcinków transgranicznej infrastruktury transportowej będą traktowane priorytetowo.

Źródło: Dolnośląski Urząd Wojewódzki

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ