Czy we Wrocławiu będzie Oficer Motoryzacyjny ?

korek 2.jpg
zdjęcie ilustracyjne

Michał Kwiatkowski Przewodniczący Rady Osiedla Powstańców Śląskich (prezes Zarządu Wrocławskiego Forum Osiedlowego) złożył wniosek o ustanowienie Oficera Motoryzacyjnego.

Oficer Motoryzacyjny miałby być odpowiedzią na obecną sytuację kierowców w naszym mieście. Mówiąc dość oględnie, w ostatnich latach nie jest ona zbyt komfortowa. Nie chodzi tu jednak o walkę na śmierć i życie o zachowanie – czy wręcz powiększenie – „stanu posiadania”. Wbrew pozorom wielu kierowców jest świadomych potrzeby i tym samym gotowych na „podzielenie się” drogą. Nowy Oficer miałby jednak kontrolować, czy wprowadzane zmiany w należyty sposób zapewniają komfort i bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, w tym także kierowców – mówi nam wnioskodawca

We wniosku podkreślono, że nowy oficer : 

Gwarantowałby pewność, że przyjmowane rozwiązania są kompromisem różnych interesów, a nie dyktatem danej grupy. Nawiązując do obecnej sytuacji krajowej – uzupełnienie obecnego układu Oficerów Pieszego i Rowerowego o Oficera Motoryzacyjnego stanowiłoby przywrócenie swoistego drogowego trójpodziału władzy. „Nowy” Oficer nie może jednak być stawiany w opozycji do dwóch „starych”. Cały układ powinien opierać się na wzajemnym szacunku, współpracy, ale też kontroli. Jak mówi stare porzekadło: „nieobecni nie mają racji”. Brak w strukturach UMW reprezentanta jednej z trzech głównych grup uczestników ruchu drogowego jest w opinii wielu kierowców nieakceptowalne.

Oficer Motoryzacyjny miałby zajmować się drogowymi absurdami, reagować na złe działanie ITS-u, wnioskować o zmiany infrastrukturalne poprawiające bezpieczeństwo i komfort ruchu, wspomagać eliminację nielegalnego parkowania, współpracować z pozostałymi Oficerami przy kompleksowych projektach dużych zmian czy przebudów. Reprezentować samochodowy/motocyklowy/autobusowy punkt widzenia. Być głosem niemal co drugiego wrocławianina, dla którego priorytetowym środkiem transportu jest własne auto.

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ