Świetne dane dotyczące budżetu oraz gospodarki Polski!

Ministerstwo Finansów przedstawiło komunikat w sprawie szacunkowego wykonania budżetu państwa w okresie styczeń -czerwiec 2017 r. Na koniec czerwca 2017 r. nadwyżka budżetowa wyniosła 5.9 mld zł!

– Wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń -czerwiec 2017 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2017 r. wg szacunkowych danych wyniosło: dochody 176,7 mld zł, tj. 54,3 %, wydatki 170,8 mld zł, tj. 44,4 %, co dało nadwyżkę w wysokości 5,9 mld zł – możemy przeczytać w komunikacie.

Wg szacunkowych danych dochody budżetu wzrosły o 25,1 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Również wzrost dochodów podatkowych utrzymuje się w dalszym ciągu na wysokim poziomie, tj. 17,7% r/r.

Wzrost dochodów w stosunku do okresu styczeń -czerwiec 2016 r. odnotowano
we wszystkich głównych podatkach:
– dochody z podatku VAT były wyższe o 28,1% r/r (tj. ok. 17,6 mld zł),
– dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 3,7% r/r (tj. ok. 1,2 mld zł),
– dochody z podatku PIT były wyższe o 7,9% r/r (tj. ok. 1,7 mld zł),
–dochody z podatku CIT były wyższe o 13,7% r/r (tj. ok. 1,9 mld zł),

Dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych za okres I-VI 2017 r.
wyniosły 2,2 mld zł.

W okresie styczeń -czerwiec 2017 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło
20,7 mld zł i było wyższe o 1,6 mld zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
W czerwcu br. miała miejsce wpłata z zysku z Narodowego Banku Polskiego w wysokości
8,7 mld zł. Ponadto w lutym 2016 roku miała miejsce wpłata na rachunek budżetu państwa
z tytułu aukcji LTE, której nie było w 2017 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń -czerwiec 2017 r. wg szacunkowych danych wyniosło 170,8 mld zł tj. 44,4 % planu. W analogicznym okresie 2016 r. przekazano porównywalną kwotowo wielkość środków na wydatki -170,3 mld zł,
tj. 46,2 % planu.

I takie informacje cieszą!

Źródło: ministerstwo finansów / telewizjarepublika.pl

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ