Dolnośląscy Pracodawcy,: Szkolnictwo zawodowe wymaga zmian

yt

Jednym z wyzwań dla obecnego rynku pracy jest łączenie edukacji ze zdobywaniem praktycznego doświadczenia zawodowego. Wśród wielu kwestii, nad którymi należy pracować jest potrzeba otwarcia się szkół na oczekiwania pracodawców i większe włączenie środowiska pracodawców w proces kształcenia zawodowego.

Organizacje z Dolnego Śląska – Dolnośląscy Pracodawcy, Business Centre Club, Dolnośląska Izba Rzemieślnicza zwróciły się do Marszałka województwa dolnośląskiego – Cezarego Przybylskiego z postulatem dokonania zmian w regulacjach dotyczących aplikowania o środki unijne. Organizacje zaapelowały o zwiększenie roli przedsiębiorców w realizacji projektów umożliwiających dostosowywanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do wymagań dolnośląskiego rynku pracy. Zwróciły uwagę na duże ograniczenia w dostępie do ubiegania się o wsparcie unijne na projekty edukacyjne – bardzo ważne z perspektywy rozwoju rynku pracy.

Organizacje wniosły o umożliwienie aplikowania o środki unijne na realizację projektów edukacyjnych przez samych pracodawców. Wniosek został przyjęty przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego, która zadeklarowała gotowość podjęcia działań mających na celu ustalenie możliwości większego udziału przedsiębiorców jako wnioskodawców i uczestników projektów realizowanych w ramach działania 10.4.

Projekty unijne, o których mowa pozwolą m.in. na tworzenie przez pracodawców ośrodków egzaminacyjnych dla określonych zawodów i kwalifikacji, organizację praktycznych form nauczania.

– Pominięcie pracodawców w ogłaszanych konkursach jest niezrozumiałe dla nas – organizacji reprezentujących pracodawców, jak i samych przedsiębiorców. To właśnie pracodawcy dysponują bezcenną wiedzą i doświadczeniem w zakresie rzeczywistych wyzwań i potrzeb pojawiających się na rynku pracy i to oni powinni w znacznym stopniu kształtować przyszłość szkolnictwa zawodowego – mówi Artur Mazurkiewicz – prezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców.

Edukacja odpowiadająca potrzebom rynku pracy zagwarantuje przyszłym pracownikom pomyślny rozwój zawodowy, a pracodawcom pozwoli na uzupełnianie wciąż zwiększających się braków kadrowych, które są widoczne obecnie w wielu branżach. Dostosowywanie systemu kształcenia do zapotrzebowania pracodawców umożliwiają obecnie fundusze europejskie. Niestety o dofinansowanie projektów w obszarze edukacji zawodowej mogą obecnie ubiegać się głównie podmioty sektora publicznego.

Dolnośląscy Pracodawcy, regionalny związek pracodawców Konfederacja Lewiatan

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ