Prokuratura przedłużyła o kolejne trzy miesiące śledztwo ws zabójstwa Magdaleny Żuk

W dniu 2 sierpnia 2017 roku, Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
przedłużyła o kolejne trzy miesiące, tj. do dnia 31 października 2017 roku okres
trwania wszczętego dnia 5 maja 2017 roku śledztwa w sprawie zabójstwa
Magdaleny Ż. w dniu 30 kwietnia 2017 roku na terenie Arabskiej Republiki Egiptu,
tj. o czyn z art. 148 § 1 kk.

Prowadzone w sprawie czynności, w tym te które zostały dotychczas
wykonane, zmierzają do ustalenia wszelkich okoliczności mogących mieć znaczenie
dla wyjaśnienia przyczyn śmierci Magdaleny Ż., zarówno co do zdarzeń jakie miały
miejsce na terenie Egiptu, jak i co do okoliczności zaistniałych przed jej zgonem
w Polsce.

W toku postępowania przeprowadzono szereg czynności, począwszy
od przeprowadzonej na terenie Arabskiej Republiki Egiptu z udziałem polskiego
patomorfologa oraz prokuratora Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze sekcji zwłok
Magdaleny Ż. Sekcja zwłok pokrzywdzonej została następnie także przeprowadzona
na terenie Polski. W jej trakcie pobrano materiał biologiczny do badań
histopatologicznych, genetycznych i toksykologicznych, który przekazano biegłym
wraz z płynem użytym do balsamowania zwłok Magdaleny Ż.

W sprawie przesłuchano w charakterze świadków ponad sto osób, w tym
pasażerów podróżujących wraz z pokrzywdzoną samolotem do Egiptu, turystów
zamieszkujących z nią w tym samym hotelu, osoby, które widziały ją na lotnisku
przed planowanym, przyspieszonym odlotem, który miał się odbyć w dniu 29 kwietnia
2017 roku, przedstawicieli biura podróży oraz inne osoby deklarujące wiedzę
o przedmiotowym zdarzeniu. Przesłuchano także osoby z najbliższego otoczenia
Magdaleny Ż., w tym członków jej rodziny oraz partnera. Ze względu na aktywność
w sprawie dwóch agencji detektywistycznych przesłuchano w charakterze świadków
ich przedstawicieli.

Przeprowadzono także inne czynności i zgromadzono dowody, między innymi
w postaci dokumentacji, w tym medycznej, a także dokumentacji elektronicznej.
W sprawie skierowano również wniosek do organów ścigania Arabskiej
Republiki Egiptu o wykonanie czynności w ramach międzynarodowej pomocy
prawnej, który był następnie uzupełniany stosownie do dokonywanych ustaleń.
Po uzyskaniu i przetłumaczeniu na język polski materiałów przekazanych przez
egipskie organy ścigania, zwrócono się o ich uzupełnienie.

Powyższe materiały są bowiem niezbędne biegłym z zakresu medycyny
sądowej do wydania kompleksowej opinii sądowo-lekarskiej dotyczącej mechanizmu
i przyczyn zgonu Magdaleny Ż., uwzględniającej wszystkie przeprowadzone w toku
śledztwa badania.

Wskazana opinia jest zaś jednym z kluczowych dowodów w sprawie, mającym
istotne znaczenie dla dalszych kierunków śledztwa.
Jednocześnie, w związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej
w ostatnim czasie informacjami o tym, że w niniejszej sprawie doszło do zatrzymania
osoby lub osób, informuję, że doniesienia te nie polegają na prawdzie,
a zatrzymanie nie miało miejsca.Śledztwo prowadzone jest w fazie in rem, nikomu nie zostały przedstawione zarzuty w związku z tą sprawą.

źródło: prkouratura

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ