Nowe, dramatyczne oświadczenie rodziny Magdaleny ŻUK!

zdjęcie profilowe Magdaleny Ż

Rodzina Magdaleny Żuk wydała nowe, jakże dramatyczne oświadczenie ws. śledztwa i okoliczności śmierci córki Magdaleny Żuk. Rodzice dziewczyny oskarżają egipskie władze o to, że nie chcą wyjaśnić okoliczności śmierci Magdaleny Żuk. O co naprawdę chodzi, przeczytaj!

W związku licznymi zapytaniami i niegodnymi komentarzami na temat tragicznej śmieci Magdy Żuk, jej rodzina postanowiła wydać oświadczenie.

“Jako rodzice i siostry tragicznie zmarłej Magdaleny Żuk wobec szeregu pytań, które do nas napływają związanych z publikowanymi w internecie i mediach nie polegającymi na prawdzie tezami, pragniemy złożyć poniższe oświadczenie.

W pierwszej kolejności chcielibyśmy podziękować tym, którzy starali i nadal starają się nam pomóc. W szczególności podziękowania należą się osobie, która wystosowała petycję o zainteresowanie się sprawą, do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Dudy jak i tym wszystkim, którzy się pod nią podpisali.

Jesteśmy zawiedzeni i zaniepokojeni faktem, że śledztwo stoi w miejscu z powodu postawy strony egipskiej. Pomimo wykonania w bardzo krótkim czasie przez nasze organy śledcze szeregu czynności procesowych i pozaprocesowych na terenie kraju, które zmierzają do rzetelnego wyjaśnienia sprawy śmierci Magdy, Arabska Republika Egiptu de facto w ogóle nie współpracuje w tej sprawie z naszymi organami ścigania. Zauważalny i znamienny dla nas jest brak poszanowania po stronie egipskiej zasad szybkości, obiektywizmu i staranności współdziałania w wyjaśnieniu tej sprawy.

Do dnia dzisiejszego nie znamy wyników sekcji zwłok Magdy, przeprowadzonych na terenie Egiptu, w tym wyników badań toksykologicznych, które dla wyjaśnienia tej sprawy pozostają kluczowe. Strona egipska, mimo żywiołowych deklaracji pomocy i chęci, wyjaśnienia sprawy nie przekazała żadnych nagrań audiowizualnych z miejsc, w których rozgrywał się dramat Magdy, a o których zabezpieczenie i przekazanie stronie polskiej już w pierwszych dniach w sposób przewidziany przepisami prawa wnosili nasi pełnomocnicy. Strona egipska nie przekazała stronie polskiej także żadnych dokumentów istotnych z punktu widzenia toczącego się postępowania.

Jesteśmy przekonani, że jedynym celem służącym stronie egipskiej jest wykazanie, że Magda była chora psychicznie. Co jednak najważniejsze, u Magdy nie stwierdzono nigdy żadnych problemów natury psychicznej, o czym mówiliśmy od samego początku. Podzielamy Państwa zapatrywania, że takie przedstawienie obrazu Ś.P. Magdy i jej powtarzanie służy wyłącznie interesom biur podróży i Egiptu żyjącego z turystyki. Jasnym jest bowiem, że medialne opisywanie już na pierwszy rzut oka niejasnych okoliczności śmierci naszej córki i siostry, godzi w żywotne interesy majątkowe zainteresowanych.

Z tej racji zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc do Pana Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry, o nawiązanie ponownego kontaktu z Prokuratorem Generalnym Egiptu i wyjaśnienie z jakich przyczyn nie przekazywane są w ogóle żadne materiały z Egiptu, w tym protokoły przesłuchań świadków oraz zabezpieczony monitoring. Wiemy, że nasi Prokuratorzy w dalszych czynnościach śledczych są uzależnieni od tego, co i kiedy przekaże im strona Egipska. Stąd też nasz apel o rozważenie zorganizowania wyjazdu polskiej delegacji śledczych do Egiptu, w celu bezpośredniego przeprowadzenia tamże przesłuchań istotnych dla śledztwa osób. W naszej ocenie wystarczyłaby dobra wola, której zabrakło aby w tak ważnej sprawie móc uczestniczyć w czynnościach śledztwa, poprzez wideokonferencje lub chociażby uzyskać materiały audio-video z przesłuchań kluczowych świadków. W miejsce tego do chwili obecnej nie przekazano naszym śledczym nawet jednego arkusza protokołu.

Niewątpliwie bardzo istotną osobą dla toczącego się w Polsce postępowania jest osoba Rezydenta biura podróży. Jeżeli faktycznie Rezydent utrzymuje, że nie miał on ze śmiercią Magdy nic wspólnego to uważamy, że zarówno on jak i jego zleceniodawcy ze strony Polskiej powinni być zainteresowani umożliwieniem jego przesłuchania, najlepiej na terenie naszego kraju, tak aby rozwiać i wyjaśnić wszelkie okoliczności pobytu Magdy w Egipcie, jej zachowania, przyczyn takiego stanu rzeczy, a dalej pomocą, którą jak podawano poprzez media miała być tak ze strony biura podróży jak i Rezydenta otoczona Magda.

Jako osoby najbliższe mamy dostęp do akt sprawy, nie możemy jednak podzielić się z nikim wiedzą jaką mamy o sprawie. Większość oskarżeń i domysłów pojawiających się dotychczas w szczególności w Internecie, zostało sprawdzonych w sposób dogłębny. Działania organów ścigania charakteryzowały się na terenie kraju bardzo dużą dynamiką. Jest nam bardzo przykro, że w internecie pojawia się lawina oskarżeń pod naszym adresem, w tym wpisy zniesławiające lub po prostu znieważające nas, a w szczególności naruszające dobre imię Ś. P. Magdy. Z tej racji zastrzegamy jako rodzina, że w najbliższym czasie podejmiemy działania prawne przeciwko tym osobom, które dopuściły się dotąd tego rodzaju naruszeń, czy wręcz przestępstw w Internecie godzących w nasze dobra, w tym dobre imię Ś. P. Magdy.

W szczególny sposób apelujemy do spółki Lampart, aby w dalszym ciągu nie insynuowała poprzez swoje wpisy na profilu facebook tez i informacji, które najdelikatniej ujmując, mijają się z prawdą. W szczególności jak chodzi o ocenę naszej odmowy udzielenia im pełnomocnictwa, jak i przyczyn związanych z wyjazdem i śmiercią Magdy na terenie Egiptu. My ze swoje strony będziemy apelować do władz śledczych, aby materiały przekazane przez ten podmiot zarówno w formie „raportu” jak i przesłuchania ich pracowników były dostępne po zakończeniu postępowania publicznie, co najlepiej pozwoli Państwu ocenić obiektywnie przyczyny odmowy naszej współpracy z tymi osobami. My ze swojej strony wobec tego rodzaju działań podejmiemy kroki prawne, w tym złożymy stosowną skargę do MSWiA.

Pomimo tego, że sprawa śmierci Ś. P. Magdy dotąd nie została rozwiązana wierzymy, że znajdzie ona swój koniec, a my oraz Państwo którzy jesteście w nią uczciwie zaangażowani poznamy prawdę. Pozostajemy w przekonaniu, że Państwo Polskie, w tym nasze organy ścigania dołożą wszelkich starań aby osoby fizyczne i prawne, które w sprawie śmierci Magdy ponoszą jakąkolwiek winę zostały ukarane, a wszelkie okoliczności w tym zaniedbania osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Magdy w Egipcie zostaną publicznie wyjawione. Nie możemy pogodzić, się z tym, że pomimo faktu, iż Magda przebywała w kurorcie nie można było udzielić jej tam właściwej pomocy medycznej i dopuszczono do tego aby w niejasnych okolicznościach doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a następnie nie udzielono jej specjalistycznej pomocy tylko przewożono do szpitala odległego o wiele kilometrów.

Kończąc pragniemy raz jeszcze podziękować za wsparcie i słowa, które pomogły nam w tym ciężkim okresie. Prosimy aby śmierć Magdy nie była pożywką dla osób niegodnych i nie dawała im swoistego paliwa do ciągłego obrażania nas jak i nieżyjącej Magdy.”

Źródło: Facebook; Telewizja Republika

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ