Co dalej ze Wzgórzem Partyzantów ?

fot: youtube

Wzgórze Partyzantów w 1990 roku zostało przekazane firmie Retropol z prawem wieczystego użytkowania. Na jakich zasadach, trudno na razie ustalić, bowiem posiadane informacje są sprzeczne a Miasto, dotychczas ich nie upubliczniło.

Umowa została zawarta ze spółką Retropol i zgodnie z nią, na konto Miasta nie wpływały żadne podatki. W międzyczasie kilkakrotnie zmieniał się jej zarząd. Dzisiaj sąd musi sprawdzić stan prawny terenu. Spółka nie ma konta, nie wiadomo, kto jest jej właścicielem. Czy była to nieudolność urzędników czy też zaplanowana robota?

Z dawnych medialnych doniesień wynika, że nowy dzierżawca obiecywał przywrócić świetność temu wyjątkowemu miejscu. Przez całe lata nic się nie działo a wzgórze, z roku na rok zamieniło się ruinę. Doszło do tego, że ostatni restauratorzy uciekli, kiedy konsumentom do talerzy zaczął spadać tynk.

Nie wiadomo dlaczego Miasto nie egzekwowało zobowiązań spółki, nie wiadomo również, dlaczego do dzisiaj obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków.
W 1996 roku Wzgórze Partyzantów zasłynęło z akcji policyjnej. W nocy, do Reduty wpadło 30 uzbrojonych i zamaskowanych – jak się później okazało – antyterrorystów. Większość gości znała się. Tutaj świat przestępczy przenikał się ze sportowym i policyjnym. Sprawa do dzisiaj nie jest wyjaśniona. Po tym zdarzeniu stali bywalcy zmienili lokal. Reduta, tak jak cały obiekt niszczała.

Być może prezydentowi Rafałowi Dutkiewiczowi uda się naprawić błąd swojego poprzednika i na drodze sądowej odzyska Wzgórze Partyzantów, jednak na razie Retropol wciąż wodzi za nos. Póki co spółka odwołała się od wyroku, bowiem zdaniem pełnomocnika firmy Hugo Mycka, można “zastosować wobec nich co najwyżej sankcje administracyjną a nie rozwiązanie mowy”.

Natomiast sędzia Małgorzata Lamparska, sędzia Sądu Apelacyjnego mówi

– Użytkownik wieczysty nie wywiązuje się z obowiązku utrzymania go w należytym stanie, to zresztą skutkowało także zawiadomieniem prokuratury
Dzisiejsza rozprawa nie przyniosła rozstrzygnięcia, natomiast sąd wydał kuriozalny wyrok, mianowicie cofnął Retropolowi zwolnienie od kosztów sądowych.
źródło: wroclaw.tvp.pl

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ