Mieszkańcy apelują do Prezydenta Wrocławia: chcą powiększyć parafialny cmentarz

commons.wikimedia.org

Czy Klin Tarnogajski będzie włączony w obszar parafialnego cmentarza przy ul. Bardzkiej, pokaże czas. Tymczasem cmentarz ten jest zamknięty już od trzech lat. Mieszkańcy wielokrotnie zwracali się do Prezydenta Wrocławia Pana Rafała Dutkiewicza z prośbą o odpowiedź, czy jest w stanie wydać odpowiednie decyzje, dzięki którym przyległe tereny będą mogły być włączone do istniejącej nekropolii?!

W imieniu włodarza miasta odpowiedzi udzieliła Anna Sroczyńska Dyrektor Biura Rozwoju Miasta

Prezydent Wrocławia ma na uwadze zabezpieczenie pochówków w południowo-wschodniej części miasta, w tym obszarze istniejącego Cmentarza Parafialnego Parafii Świętego Ducha przy ul. Bardzkiej 80. Tereny potencjalnego poszerzenia istniejącego cmentarza to w większości grunty nie będące własnością gminy miejskiej Wrocław. W obszarze sąsiedztwa z cmentarzem znajdują się budynki mieszkalne oraz obiekty produkcji żywności, w stosunku do których zobowiązuje zachowanie odpowiednich warunków sanitarnych, które uregulowane są w Ustawie (…) i Rozporządzeniu (…) – obydwa dokumenty z 1959 roku, nadto wymogi dotyczące odległości terenu cmentarza od zabudowy wiązałyby się z koniecznością wykupu prywatnych nieruchomości.

Problem stanowią również pobliskie ogrody działkowe, które objęte są ustawą z 2013 roku, zatem istnieją przeszkody formalne, np. konieczność wskazania terenów zamiennych (cel publiczny) czy wypłaty odszkodowań.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie odpowiedniej decyzji, powinno być wynikiem szeregu analiz, wynikających ze wszystkich uwarunkowań wpływających na skomplikowany proces zarządzania przestrzenią.

Z kolei mieszkańcy SM Wrocław-Południe “Spółdzielczy Dom” i parafianie kościoła przy ul. Bardzkiej widzą opieszałość w załatwieniu tej pilnej dla nich sprawy, tym bardziej, że dotąd departament miasta nie sporządził Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – ze szczególnym uwzględnieniem Klina Tarnogajskiego.

Jak dowiedzieliśmy się,  radni miejscy nie odpuszczą i będą naciskać Dyrektor Biura Rozwoju Miasta aby spowodowała sporządzenie Planu. O dalszych decyzjach będziemy informować

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ