Pętla na Kminkowej gotowa później niż planowano

fot. zdjęcie ilustracyjne

Zaplanowane na 9 grudnia uruchomienie komunikacji autobusowej na osiedlu Lipa Piotrowska nie dojdzie do skutku. Powodem jest niedoprowadzenie przez firmę Pribex, wykonawcę robót przy peronach przystankowych i chodnikach do etapu pozwalającego na bezpieczne przyjęcie pasażerów. 

Mimo deklaracji i przedstawionego harmonogramu robót część peronów od zeszłego tygodnia nie została ukończona (3 perony przy ul. Cynamonowej). To samo dotyczy chodników. Określenie przypuszczalnego terminu uruchomienia pętli autobusowej w ul. Kminkowej będzie możliwe po ocenie faktycznie wykonanych robót do końca przyszłego tygodnia.
Brakujące fragmenty chodnika oraz trzech peronów można wykonać w ciągu dwóch tygodni, pod warunkiem zaangażowania odpowiednich sił i środków. Dotyczy to również 4 wadliwie wykonanych progów w ul. Kminkowej. Ocena wykonanych i brakujących  robót na dzień 27 listopada była podstawą do decyzji o planowanym oddaniu do ruchu pętli wraz z przystankam w dniu 9 grudnia. Był to czas wystarczajacy do skorygowania wysokości progów oraz dokończenie peronów i chodników. Niestety wykonawca nie prowadzi prac w oczekiwanym tempie.

Na wolne tempo robót wykonawcy nie mają wpływu prace realizowane na osiedlu przez podmioty zewnętrzne – SM Osada oraz pozostali deweloperzy. Wybudowanie drogi technicznej od Pełczyńskiej do Tymiankowej przez SM Osada, za pomocą której odbywa się obsługa budów i ruch indywidualny wgłąb powstającego i istniejącego osiedla, umożliwiło wykonawcy przyspieszenie prac w ul. Cynamonowej, czego nie wykorzystał do nadrobienia opóźnienia. Kolejne opóźnienie w oddaniu pętli autobusowej w ul. Kminkowej, wraz z powstałą infrastrukturą drogową i przystankową, jest spowodowane wyłącznie niewystarczającym zaangażowaniem ze strony firmy Pribex.
Prace toczą się opieszale i niezgodnie z harmonogramem. Winy za to nie ponoszą ani SM Osada ani pozostali deweloperzy, gdyż wykonane i realizowane przez nich roboty w żaden sposób nie kolidują z budową pętli autobusowej, peronów przystankowych, chodników czy progów spowalniających.
Ponieważ aneksowany termin ukończenia robót  przez Pribex upłynął 27 października, zgodnie z umową wykonawcy naliczane są kary finansowe za zwłokę.

ZDiUM Wrocław

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ