Nowela ustawy o ograniczeniu sprzedaży alkoholu

Sejm zajął się dziś nowelą ustawy dot. ograniczenia sprzedaży alkoholu. Wczoraj jednogłośnie przyjęły poprawki Senatu sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

W połowie grudnia ub. r. senatorowie przyjęli już trzy poprawki. Dwie z nich dotyczą zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych z wyłączeniem miejsc, które są do tego przeznaczone.

– Poprawki Senatu dają także radzie gminy możliwość odstąpienia od zakazu spożywania napojów alkoholowych, jeśli będzie to bezpieczne – dodał Szymon Szynkowski vel Sęk, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

– W drugiej poprawce senatorowie proponują, aby w związku z tym, że projekt ustawy przewiduje realny zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych – wprowadzić możliwość wyłączenia poszczególnych stref od tego zakazu decyzją rady gminy. Zapis, aby rada gminy w drodze uchwały mogła wprowadzić w określonym miejscu publicznym na terenie gmin odstępstwo od zakazu sprzedawania napojów alkoholowych – jeśli uzna, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – ma służyć temu, aby narzędzie, które będzie w dyspozycji samorządów, było narzędziem elastycznym – tłumaczył poseł PiS.

Nowelizacja ma doprecyzować przepisy w sposób umożliwiający gminom działania ograniczające dostępność alkoholu.

Zmiany dot. wprowadzenia limitu udzielania zezwoleń na sprzedaż także napojów do 4,5 proc. alkoholu.

Regulacja zezwala również gminom ustalenie maksymalnej liczby zezwoleń odrębnie dla sołectw, dzielnic czy osiedli.

Źródło: radiomaryja.pl

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ