Przyszłe pielęgniarki nauczą się pielęgnować seniorów na symulatorze

Symulatory rodzącej i noworodka oraz odwzorowujący szczegóły anatomii osoby starszej znajdą się w Centrum Symulacji Medycznej w Katowicach, przeznaczonego dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa.

Pierwsze zajęcia w centrum, które powstaje przy Wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (SUM) w Katowicach, rozpoczną się jeszcze w tym roku.

Pomieszczenia symulacyjne zostaną wyposażone w najnowocześniejsze fantomy pacjentów. Studenci położnictwa będą mieli do dyspozycji m.in. zaawansowany symulator kobiety rodzącej i noworodka, symulator do badania ginekologicznego czy model macierzyński do oceny akcji serca i ułożenia płodu.

Z myślą o kształceniu przyszłej kadry pielęgniarskiej, oprócz fantomu pacjenta dorosłego i zestawów do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich, takich jak iniekcje czy profilaktyka przeciwodleżynowa, w centrum znajdzie się także zaawansowany fantom pielęgnacyjny osoby w podeszłym wieku, który odwzorowuje szczegóły fizjonomii osoby starszej.

„Symulacja medyczna jest metodą kształcenia uznaną naukowo na całym świecie. Prowadzenie zajęć praktycznych tą metodą umożliwia ćwiczenie procedur w bezpiecznym środowisku, w którym wielokrotne powtarzanie danej czynności, a nawet popełnianie błędów nie zagraża bezpieczeństwu pacjenta” – wyjaśnił kierownik Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej SUM lek. Janusz Michalak.

To dynamicznie rozwijający się dział kształcenia medycznego. Wykorzystuje zarówno trenażery i proste manekiny treningowe do nauczania poszczególnych umiejętności manualnych (np. intubacja dotchawicza, wentylacja zastępcza, wkłucia dożylne), jak i bardziej zaawansowane elektronicznie symulatory ze specjalnym oprogramowaniem informatycznym, będące uosobieniem rzeczywistych pacjentów, dzięki którym można uczyć postępowania w rożnych przypadkach klinicznych.

Otwarcie nowego Centrum w Katowicach pozwoli na zwiększenie liczby zajęć praktycznych, prowadzonych z wykorzystaniem symulacji medycznej, do 5 proc. ogólnej liczby godzin dydaktycznych dla kolejnych kierunków studiów.

Umożliwi także szersze wdrożenie egzaminów typu OSCE czyli Obiektywnego Ustrukturyzowanego Egzaminu Klinicznego (Objective Structured Clinical Examination). Służy on do standaryzowanej oceny umiejętności w warunkach symulowanych. Podczas egzaminu student demonstruje, jak prawidłowo wykonać daną procedurę, a poszczególne umiejętności oceniane są przez egzaminatora.

Do tej pory studenci pielęgniarstwa i położnictwa korzystali z otwartego w 2012 r. w Katowicach Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej SUM. Z uwagi jednak na ograniczenia wynikające z zapisów unijnego projektu, z którego sfinansowano ten projekt, było to możliwe tylko w niewielkim stopniu. Powstający obecnie obiekt przy Wydziale Nauk o Zdrowiu będzie całkowicie oddany do dyspozycji studentów tych kierunków.

“Zespół CDiSM ma już w symulacji medycznej spore doświadczenie, które mam nadzieję wykorzystać w przygotowaniu kadry niezbędnej do rozszerzenia naszej działalności w tej nowej lokalizacji. Staram się pozyskać do pracy w Centrum zarówno osoby już doświadczone, jak również te rozpoczynające zawodową karierę o świeżym spojrzeniu absolwenta naszej Uczelni. Ponadto planujemy zorganizować szkolenia dla pracowników naukowo-dydaktycznych naszej uczelni, którzy chcieliby zapoznać się z metodologią symulacji medycznej lub ją doskonalić u progu nowego semestru zajęć” – powiedział Janusz Michalak.

Centrum Symulacji Medycznej dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa to niejedyne, które obecnie powstaje przy Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Drugie, przeznaczone dla przyszłych lekarzy i stomatologów, zostanie otwarte w Zabrzu i będzie wyposażone m.in. w 54 unity stomatologiczne, co pozwoli na pełne wprowadzenie metody symulacji medycznej do programu kształcenia na kierunku lekarsko-dentystycznym. W sumie oba centra zostaną wyposażone w trzynaście zaawansowanych symulatorów pacjenta oraz ponad sto fantomów i modeli szkoleniowych. (PAP)

PAP – Nauka w Polsce

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ