Radni przyjęli nowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia

rada-wroclaw_1.jpg
sesja RM

Gorąca dyskusja w Radzie Miasta w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia zakończyło się przyjęciem dokumentu.

W Studium określono nowe kierunki polityki przestrzennej dla naszego miasta. Jak przedstawiono w uzasadnieniu, miasto jest podzielone na 101 jednostek urbanistycznych a “podział ma wpływać na zachowanie równowagi pomiędzy potrzebami ogólnomiejskimi a wynikającymi z kontekstu lokalnego”.

Jak mówiła Agnieszka Kędzierska z .Nowoczesnej

Studium uzyskało doskonałą ocenę merytoryczną, przez specjalistów zostało uznane za dokument nowatorski (…) Nowa wersja dokumentu jest ulepszeniem ewolucji naszej przestrzeni i wszystkich mieszkańców. Mamy dokument, jakiego nie ma żadne miasto w Polsce. Jest to dokument nowoczesny, wygodny, spełniający oczekiwania mieszkańców. Jako jedyni mamy też Studium, które jest zgodne w całości z Ustawą.

Sformułowano 9 dziedzin polityki przestrzennej i to one wywołały wiele kontrowersji w ławach sali sesyjnej. Od dzisiaj będzie można odwołać się do zapisów w Studium w sprawach:

  1. Polityki zieleni i środowiska
  2. Polityki rzecznej
  3. Polityki mieszkaniowej (wyznaczono 8 stylów zamieszkania)
  4. Polityki przestrzeni publicznej
  5. Polityki gospodarczo-usługowej
  6. Polityki dziedzictwa kulturowego
  7. Polityki kompozycji urbanistycznej
  8. Polityki infrastruktury urbanistycznej
PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ