Premier przedstawił kolejny priorytet rządu!

fot. twitter.com

Tak jak miarą człowieczeństwa jest stosunek do osób starszych, (…) tak miarą jakości polityki państwa jest stosunek do starszego pokolenia również. Jesteśmy im winni nie tylko szacunek, ale i wsparcie w ramach całościowej polityki państwa. Temu ma służyć ten program

— powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas wspólnej konferencji prasowej z minister Elżbietą Rafalską po posiedzeniu Rady Ministrów, w czasie którego przedstawiono nowy program polityki senioralnej.

Jestem szczęśliwy, że w ten sposób tworzymy państwo opiekuńcze i realizujemy społeczną gospodarkę rynkową – państwo, które jest otwarte i daje równe szanse dla wszystkich

— mówił.

Jak podkreślił premier, „państwo musi być z sercem”.

Dokonaliśmy wielu przeglądów polityk społecznych i wchodzimy w obszar konsultacji społecznych na wielu forach

— powiedział.

Polityka senioralna jest wszechogarniającą, składa się na nią polityka demograficzna, rodzinna, edukacyjna, ale także rozwojowa. Od jakości polityki wobec starszego pokolenia zależy jakość wszystkich innych polityk państwa

— zaznaczył.

Nasza polityka senioralna będzie jak najlepsza. To jeden z naszych najważniejszych priorytetów

— podkreślił premier Morawiecki.

Głos zabrała również minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

„Polityka społeczna wobec osób starszych do 2030” to dokument ważny, kompleksowy i ambitny. Oparty jest na trzech filarach: bezpieczeństwie, uczestnictwie i solidarności

— mówiła.

Prace nad tym programem trwały ponad rok i rozpoczęły się od powołania ds. rady polityki senioralnej (…). Ten dokument dzisiaj jest prawie po uzgodnieniach wewnątrz resortu i za chwilę będzie w konsultacjach międzyresortowych i mam nadzieję, że otworzy dużą publiczną debatę nt. polityki wobec osób starszych

— powiedziała.

Minister Rafalska powiedziała, że przygotowano „szczegółowe rozwiązania” i uwzględniono nowe podejście do kwestii niesamodzielności osób starszych. Szefowa resortu wskazała tutaj na kwestie związana z usługami medycznymi, kwestiami prawnymi i standardami medycznymi.

To dokument programowy i strategiczny

— zaznaczyła minister Rafalska.

Pytanie, kiedy seniorzy odczują zmianę tej polityki, chciałabym powiedzieć, że odczuwają już pewne zmiany od pierwszego roku funkcjonowania naszego rządu

— dodała szefowa resortu po pytaniach dziennikarzy.

źródło: wpolityce.pl

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ