2019 r. rokiem wybitnego polskiego kompozytora ?

Dolnośląski senator Aleksander Szwed z PiS-u chce, aby 2019 r. ustanowić rokiem wybitnego polskiego kompozytora Stanisława Moniuszki. Wkrótce mija 200 lat od jego urodzin. Przygotowano także program obchodów w naszym regionie, gdzie od lat organizowany jest Festiwal Moniuszkowski.

– Ogłoszenie 2019 r., rokiem Stanisława Moniuszki pozwoli nie tylko przybliżyć życie i bogatą twórczość wybitnego kompozytora, ale także zwróci uwagę Polaków na postawy patriotyczne wśród artystów oraz potrzebę tworzenia sztuki czerpiącej inspiracje z polskiej kultury – podkreśla senator Aleksander Szwed, który wielokrotnie współorganizował Międzynarodowy Festiwal Moniuszkowski w Kudowie-Zdroju. – To wielki polski kompozytor, bez którego geniuszu nie byłoby polskiej opery narodowej. W dwusetną rocznicę jego urodzin chcemy oddać mu hołd, bo swoje życie i twórczość poświęcił krzewieniu polskiej kultury i muzyki – dodaje.

Aleksander Szwed złożył uchwałę w Senacie w piątek. Łącznie pod projektem podpisało się już 50 senatorów. Pod koniec roku inicjatywą zajmie się senacka komisja ustawodawcza, a później – trafi na posiedzenie plenarne.

Dodajmy, że 200-setne urodziny Stanisława Moniuszki przypadają na 5 maja 2019 r. Kompozytor urodził się w 1819 roku w majątku Ubiel koło Mińska w rodzinie ziemiańskiej o patriotycznych tradycjach. Jego ojciec Czesław uczestniczył w kampanii napoleońskiej.

Obok projektu uchwały złożono też propozycję programu obchodów. – Obchody roku Stanisława Moniuszki będą inspiracją dla wielu środowisk do organizowania różnych wydarzeń o charakterze muzycznym i historycznym, związanych z życiem i twórczością ojca polskiej opery narodowej. Inicjatywy te będą miały zarówno wymiar centralny jak i lokalny – podkreśla senator Aleksander  Szwed w rozmowie z Dodatkiem Dolnośląskim.

W Kudowie-Zdroju po raz 57 odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Stanisława Moniuszki. – czytamy w proponowanym programie obchodów. – W całym kraju odbędzie się szereg koncertów, spektakli i spotkań przybliżających życie i twórczość wybitnego kompozytora. Senatorowie chcą, aby  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomiło specjalny program, w ramach którego aplikować będzie można na zadania i inicjatywy związane z twórczością ojca opery narodowej.

Twórczość Stanisława Moniuszki promowana będzie również poza granicami kraju. Przygotowywana jest współpraca z Białorusią i środowiskami polonijnymi na Białorusi gdzie na ówczesnych terenach Polski, w Ubielu koło Mińska, urodził się Kompozytor. W Europie Zachodniej zaś, w porozumieniu z teatrami operowymi, prezentowane będą opery Moniuszki, m.in. „Halka” i „Straszny Dwór”.

Senatorowie w projekcie uchwały wrócili także do historii Stanisława Moniuszki, który jak podkreślają, przeszedł do  historii jako ojciec polskiej opery narodowej, a także czołowy przedstawiciel gatunku pieśni w muzyce polskiej. Tworzył ku pokrzepieniu serc zniewolonych przez zaborców Polaków. W latach poprzedzających wybuch powstania styczniowego i bezpośrednio po, wbrew trudnym warunkom społecznym i politycznym, stworzył swoje najsłynniejsze dzieła. Inspirację dla muzyki Moniuszki stanowiła kultura ludowa. Geniusz kompozytora polegał na umiejętności połączenia folkloru z elementami opery europejskiej – włoskiej, francuskiej i niemieckiej. Istotną rolę w operach Moniuszki odgrywają chóry, np. górali, oraz elementy polskich tańców narodowych w tym polonez, mazur, tańce góralskie – przypominają senatorowie, którzy podpisali się pod uchwałą.

Jednym z najlepiej znanych zbiorów jego utworów drobnych jest cykl dwunastu „Śpiewników domowych”, zawierających pieśni do słów różnych poetów polskich
(m.in. Teofila Lenartowicza, Adama Mickiewicza, Wincentego Pola, Stefana Witwickiego
i innych), a także obcych (w tłumaczeniu polskim) oraz do słów ludowych. Pisał też muzykę religijną, pieśni i opracowania pieśni na organy, chcąc by muzyka grana w kościołach miała wyższy poziom i tym samym pogłębiała duchowe przeżycia wiernych. Stawiany jest na piedestale wśród innych polskich kompozytorów narodowych, takich jak Fryderyk Chopin czy Henryk Wieniawski. Przypomnijmy, że Stanisław Moniuszko   w 1872 roku na atak serca. Pochowany został na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Jego pogrzeb stał się manifestacją narodową.

Gazeta Polska  Codziennie

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ