Sebastian Lorenc w sprawie wycinki w Parku Grabiszyńskim

fot. zdjęcie ilustracyjne

Obniżony poziom wód gruntowych i susza w następujących po sobie latach (2015 i 2016), wpłynęła na zamieranie drzew w Parku Grabiszyńskim, dowiedział się Sebastian Lorenc, radny Rady Miasta.

Monika Pec-Święcicka Z-ca Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej na złożoną interpelację przez radnego Lorenca, w sprawie wycinki w Parku odpisała

Wycinka drzew prowadzona jest tylko i wyłącznie ze względów sanitarnych – drzewa są suche (…) Parki położony jest na terenach pocmentarnych, teren jest intensywnie zdrenowany poprzez grobowce dlatego też woda może się znajdować w niższych partiach, do których nie sięgają drzewa z płytkim systemem korzeniowym (…) Wycinka suchych drzew jest niezbędna ze względów bezpieczeństwa.

Radny Lorenc, zadał jeszcze pytania o koszty naprawy rozjeżdżonych alejek i kto je wykona, kiedy i w jakiej technologii. Z odpowiedzi Pani Dyrektor wynika, że podmiot “został zdyscyplinowany i zobowiązany do odtworzenia alejek i likwidacji kolein na terenie parku na własny koszt”. Nie wiadomo, kto podjął się prac, natomiast Pani Dyrektor zapewnia

Przewidziana liczba drzew do nasadzenia nie może być mniejsza niż liczba drzew wyciętych. Wykonawca przedstawił już ZZK plan naprawczy, który został uzgodniony z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Wytyczono drogi technologiczne. Prace będą prowadzone wyłącznie w dni kiedy pozwalają na to warunki atmosferyczne przy zachowaniu wszelkich zasad  dla obiektów zabytkowych.

Zarząd Zasobu Komunalnego, mówi Pani Dyrektor, został zobowiązany do wykonania projektu nasadzeń i zatwierdzenia go u Miejskiego Konserwatora Zabytków. Szkoda, że nie zrobiono tego przed wysłaniem ekipy  wycinającej “głównie dwa gatunki drzew – świerk z płaskim płytkim systemem korzeniowym oraz brzozy”. Po co wysyłać te samą ekipę drugi raz i czekać na warunki sprzyjające? Czy nie można pomyśleć i przygotować pracy należycie, jak to w każdej ofercie jest napisane “ze starannością”? Dlaczego Miasto zawiera umowy

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ