Zielone światło od Rady Legislacyjnej dla Polskiej Agencji Geologicznej

Rada Legislacyjna opublikowała opinię o projekcie ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej, w której wyraża pozytywną opinię wobec zamiaru ustanowienia nowej agencji wykonawczej mającej realizować zadania państwa w sferze geologii i hydrogeologii, pełniąc przy tym funkcję państwowej służby geologicznej i hydrogeologicznej.

Inicjatorem utworzenia Polskiej Agencji Geologicznej (PAG) jest Główny Geolog Kraju, wiceminister środowiska prof. Mariusz Orion Jędrysek. Projekt ustawy o PAG zakłada utworzenie jej z części Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB (PIG – PIB), który obecnie ma przypisane wypełnianie państwowej służby geologicznej.

Rada Legislacyjna zgadza się z projektodawcą, że ”w polskim systemie prawno-instytucjonalnym, w odróżnieniu od wielu innych rozwiniętych państw, brakuje spójnego systemu zarządzania problematyką geologii i wykonywania polityki państwa w zakresie bezpieczeństwa surowcowego.” Podkreśla przy tym, że w Polsce nie istnieje instytucja, która „wyposażona w odpowiednie kompetencje, zasoby kadrowe i finansowe – kompleksowo zarządzałby ww. tematyką w imieniu i na rzecz państwa.”

Jak zauważono w opinii, obecnie kompetencje z tym związane wykonuje szereg podmiotów, które przyporządkowują zadania według własnej woli jednostce naukowej jaką jest PIG – PIB. Wśród zadań brakuje także obowiązków, a przepisy „nie pozwalają skutecznie prowadzić polityki państwa w zakresie zarządzania surowcami naturalnymi. W szczególności istnieje spora luka pomiędzy rozproszoną, zbyt szczupłą kadrowo i organizacyjnie, a w konsekwencji nieefektywną administracją geologiczną a branżą geologiczno-górniczą (dysponującymi nieproporcjonalnie większymi w stosunku do administracji geologicznej środkami i narzędziami), podnoszącą ryzyko inwestycyjne dla przedsięwzięć gospodarczych w tym zakresie także z udziałem państwa.

Projekt ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej zakłada wyodrębnienie agencji z PIG – PIB i przejęcie od niego zadań służby geologicznej, które to powierzono Instytutowi tymczasowo. Pozostała część PIG – PIB będzie dalej zajmowała się zadaniami naukowo-badawczymi.

PAG, jako rządowa agencja wykonawcza, ma otrzymać odpowiednie narzędzia pozwalające wykonywać zadania służby geologicznej. Czego nie może prawidłowo sprawować PIG – PIB, ponieważ działa w oparciu o przepisy jednostki naukowo-badawczej. Jednym z takich strategicznych zadań jest zabezpieczanie złóż pod przyszłe wydobycie. Według ekspertów dostęp do takich złóż jest aktualnie utrudniony wskutek planów zagospodarowania przestrzennego.

Projekt zakłada około 40 zadań, które mają uporządkować administrację geologiczną oraz realizować wdrażaną Politykę Surowcową Państwa. – PAG również ma być „zwornikiem” między przedsiębiorcami a właścicielem złóż, czyli państwem. Agencja ma posiadać możliwość wchodzenia w spółki z inwestorami, co znacząco ma obniżyć ryzyko związane z nowymi inwestycjami w sektorze górniczo-przemysłowym – informuje prof. Mariusz Orion Jędrysek.

Rada Legislacyjna jest organem opiniodawczo-doradczym Rady Ministrów i Premiera. Opiniuje projekty ustaw kierowanych pod obrady sejmu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj