Nasz wywiad! Senator Aleksander Szwed o przyjęciu ustawy o IPN

Udostępnione przez ASz

Cztery dni po noweli ustawy o IPN w Sejmie, senatorowie na 55. posiedzeniu przyjęli bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Senacki akt prawny odnosi się w głównej mierze do naszej historii i jego fundamentalnym celem jest ukazanie prawdy o zbrodniach popełnianych na Polakach, Żydach oraz przedstawicielach innych narodowości.

W dalszej części ustawy figuruje zapis o mogiłach i cmentarzach wojennych, ustawy o muzeach oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (projekty: poselski i rządowy), która wprowadza karno- i cywilnoprawne rozwiązania pozwalające na przeciwdziałanie fałszowaniu polskiej historii oraz zapobieganie publicznemu używaniu i rozpowszechnianiu takich określeń, jak „polskie obozy śmierci” czy „polskie obozy zagłady” sprzecznych z prawdą historyczną i znacznie godzą w dobre imię Polski oraz narodu polskiego

– mówi nam Aleksander Szwed Senator Ziemi Kłodzkiej, Dzierżoniowskiej, Ząbkowickiej 

Senator  potwierdził, że część senatorów była przeciwna nowelizacji ustawy o IPN:

Posiedzenie zostało zdominowane przez dwie burzliwe wielogodzinne debaty – nad nowelizacją ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, ustawy o muzeach oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, oraz nad uchwałą w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

Projekt ten znany był stronie izraelskiej i funkcjonuje w opinii publicznej od ponad 1,5 roku – bowiem przeszło rok temu , Polska oraz Izrael wydały wspólne oświadczenie potępiające używanie sformułowań, które mogą chociażby w najmniejszym stopniu sugerować współpracę Polski z nazistowskimi Niemcami w zbrodniach przeciwko Żydom.

Projekt zakłada, że publiczne i wbrew faktom przypisywanie narodowi polskiemu lub państwu polskiemu odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za popełnione przez niemiecką III Rzeszę zbrodnie nazistowskie lub inne przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz zbrodnie wojenne – będzie karane grzywną lub karą pozbawienia wolności do trzech lat:

Przewidziana w przepisach kara będzie dotyczyć precyzyjnie określonych sytuacji i będzie miała służyć zapobieganiu świadomego szkalowania Polski. Taka sama kara grozi za „rażące pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców tych zbrodni”. Nie popełnia przestępstwa ten, kto dopuścił się czynu zabronionego w ramach działalności artystycznej lub naukowej.

Nowe przepisy mają się stosować do obywateli polskich oraz cudzoziemców. Ponadto ustawa poszerza zakres badań i funkcji śledczych IPN o zbrodnie ukraińskich nacjonalistów i członków ukraińskich formacji kolaborujących z niemiecką Trzecią Rzeszą.

Nowelizacja określa także zasady udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z opieką nad miejscami pochówku i cmentarzami wojennymi.

– podkreślił Senator Szwed

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ