Patowa sytuacja w tzw. Klinie Tarnogajskim

commons.wikimedia.org

Parafialny cmentarz pw. Świętego Ducha przy ul. Bardzkiej jest za mały. Od ponad trzech lat odbywają się już tylko dochówki. Mieszkańcy i radni osiedlowi walczą o jego powiększenie.

Sprawą nekropolii zainteresowali również radni miejscy. Pierwszą interpelację wystosowała Grażyna Kordel w grudniu 2017, kolejną, w styczniu br. Agnieszka Rybczak. Odpowiedzi urzędników w obydwu przypadkach są negatywne.

Poszerzenie istniejącego cmentarza jest niezwykle trudne. Mieszkańcy walczą o działki, które w całości nie są własnością gminy. Znaczna część należy do Rodzinnych Ogrodów Działkowych i prywatnych właścicieli. Nadto w pobliżu znajdują się budynki mieszkalne i obiekty produkcji żywności. I to jest największy problem, bowiem zgodnie z Ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 1959 roku, obowiązuje zachowanie odpowiednich warunków sanitarnych. Zatem produkcja żywności i wspomniane ogrody działkowe, na których uprawiane są warzywa i owoce musiałyby być zaprzestane.

Zgodnie z przepisami wydzielenie części terenu – jak chcą mieszkańcy, tylko kilku działek – jest niemożliwe, chyba, że działkowicze i ROD zgodzą się na ich likwidację. Ale przepisy z 2013 roku, w których zapisano tryb likwidacji ogrodów działkowych, nakazuje spełnić szereg wymogów formalnych, min. wypłatę odszkodowań  i wskazanie terenu zamiennego a tego nikt nie może zagwarantować.

Sytuacja jest patowa, bo cmentarz parafialny przy. ul. Bardzkiej jest za mały, w tej chwili odbywają się tylko dochówki. Kilka działek, tzw. Klinie Tarnogajskim, które mogłyby być włączone do parafialnego cmentarza, ma kilku właścicieli. Mieszkańcy i część działkowiczów zapowiada, że nie ustaną w walce o powiększenie cmentarza, nie widzą też problemu zachowania odległości sanitarnych.

Natalia Golis z-ca Dyrektora Biura Rozwoju Miasta wskazuje na plany dla wspomnianego obszaru które zostały przyjęte 11 stycznia 2018 roku przez Radę Miejską.  Są tam również kierunki rozwoju tego terenu.

Miasto ma na uwadze zabezpieczenie pochówków w południowo-wschodniej części Wrocławia.

Uchwała podjęta w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia, dopuszcza przeznaczenie terenu na zieleń, min. cmentarze. Mieszkańcy i radni osiedla Gaj pytają urzędników, czy znajdą rozwiązanie w tej skomplikowanej sprawie? Oni chcą tylko włączyć tzw. Klin Tarnogajski w obszar parafialnego cmentarza przy ul. Bardzkiej. Magistrat, zanim wyda decyzję musi przeprowadzić szereg analiz “wynikających ze wszystkich uwarunkowań wpływających na skomplikowany proces zarządzania przestrzenią” powiedziała Anna Sroczyńska Dyrektor Biura Rozwoju Miasta, w odpowiedzi na interpelację radnej Kordel.

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ