Co ósmy Polak bez ogrzewania

CC0 Creative Commons

Według Instytutu Badań Strukturalnych około 12% mieszkańców Polski ma problem z ogrzaniem domu. Ubóstwo energetyczne w przypadku połowy z tych osób wynika z sytuacji materialnej. Druga grupa ma problemy bezpośrednio związane z miejscem zamieszkania. Jak pokazują statystyki IBS, poprawa sytuacji energetycznej jest skorelowana ze wzrostem dochodów społeczeństwa i w ciągu ostatnich czterech lat odnotowano 2% spadek liczby mieszkańców ubogich energetycznie.

Problemy związane z ogrzewaniem, dostępem do ciepłej wody oraz elektryczności najczęściej dotyczą terenów wiejskich, gdzie zdarza się, że nie ma nawet możliwości podłączenia się do sieci ciepłowniczej i gazowej. Niższe zarobki, duża kubatura budynków zabudowy jednorodzinnej oraz ich przestarzała technologia, w efekcie, prowadzą do znacznych strat ciepła a tym samym wysokich kosztów ogrzewania.

Niestety w ostatnich latach, zapewne z powodów finansowych, obserwujemy bardzo niepokojące zjawisko – ludzie palą czym popadnie. Są to często różnego rodzaju lakierowane płyty, folie, czy materiały tekstylne, które podczas procesu spalania powodują wydzielanie szkodliwych substancji do atmosfery. Rząd chcąc walczyć z tego typu praktykami, zapowiedział wzmożone kontrole i wprowadził surowe kary.

źródło: ibs.org.pl

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ