Wrocław: Zła jakość powietrza

pixabay.com

W sobotę, 10 lutego, jakość powietrza we Wrocławiu jest dostateczna. Nie zmienia to jednak faktu, że przez najbliższych kilka dni normy mogą pozostać przekroczone.

Pył zawieszony PM10 oraz pył zawieszony PM2,5 mogą powodować kaszel, trudności z oddychaniem, podrażnienia górnego odcinka dróg oddechowych.

Zanieczyszczenia pochodzące z pieców i małych kotłowni. Dym, jako efekt spalania materiałów niskiej jakości, zawiera do 95% rakotwórczego benzo[a]pirenu oraz pyły zawieszone PM 10 i PM 2,5. Za złą jakość powietrza odpowiadają też pylenie z ulic i emisja spalin. Wystąpią również warunki meteorologiczne sprzyjające takiej sytuacji (słaby wiatr, wyż, zamglenia).

Wrażliwe grupy ludności

Kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia oraz osoby ze skłonnościami do infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych.

Pył zawieszony PM10

Środki ostrożności

W przypadku wystąpienia podwyższonych stężeń należy ograniczyć czas przebywania na powietrzu, zwłaszcza przez kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz przez osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia, oraz osoby ze skłonnościami do infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych.

Pył zawieszony PM2,5

Środki ostrożności

Zaleca się unikania przebywania na dworze, unikania wietrzenia pomieszczeń, zrezygnowanie z aktywności fizycznej na powietrzu. Zalecenia te kierowane są  do wszystkich mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i chorych, kobiet w ciąży i małych dzieci.

źródło: wroclaw.pl

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ