KONTRAKT Z MIĘDZYNARODOWĄ ORGANIZACJĄ DNA MORSKIEGO PODPISANY

www.mos.gov.pl/

„Podpisanie kontraktu na poszukiwanie siarczków polimetalicznych w strefie ryftu śródatlantyckiego z Międzynarodową Organizacją Dna Morskiego włącza Polskę do elitarnego grona państw posiadających już działki poszukiwawcze na Oceanie Atlantyckim” – podkreślił prof. Mariusz Orion Jędrysek, sekretarz stanu, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa.

Kontrakt na poszukiwanie siarczków polimetalicznych (miedź, srebro, metale szlachetne i pierwiastki ziem rzadkich) pomiędzy Ministrem Środowiska, reprezentującym Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, a Międzynarodową Organizacją Dna Morskiego (MODM) został podpisany 12 lutego 2018 r. przez wiceministra środowiska Mariusza Oriona Jędryska i Sekretarza Generalnego MODM Michaela Lodge.

„Obszar, który został objęty kontraktem rozciąga się wzdłuż osi ryftu śródatlantyckiego w jego środkowej części i składa się z 100 kwadratów o pow. 10 km2 każdy. Kontrakt będzie obowiązywał przez 15 lat, i będzie mógł być przedłużany na kolejne pięciolecia” – powiedział wiceminister Mariusz Orion Jędrysek. Jak dodał działki poszukiwawcze na Oceanie Atlantyckim posiadają już Francja i Rosja.

Kontrakt jest realizacją jednego z punktów wieloletniego „Programu Rozpoznania Geologicznego Oceanów”(PRoGeO) przyjętego uchwałą Rady Ministrów 3 sierpnia 2017 r.

O Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego

Międzynarodowa Organizacja Dna Morskiego (MODM) jest agendą ONZ zajmującą się zasobami znajdującymi się na dnie oceanów obszarów będących poza jurysdykcją państwową. Głównymi organami organizacji są: Sekretariat na czele z Sekretarzem Generalnym, Zgromadzenie z Prezydentem Zgromadzenia oraz w sensie praktycznym najważniejszy z nich – Rada z Prezydentem Rady. Funkcję Sekretarza Generalnego pełni Michael W. Lodge (Wielka Brytania). Dwukrotnie Prezydentem Rady Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego był prof. Mariusz Orion Jędrysek (lata 2006-2007 i 2016-2017).

MODM pozwala państwom-stronom Konwencji na organizację i kontrolę działalności na dnie morskim oraz podziemiu poza granicami jurysdykcji państw, w szczególności w zakresie administracji znajdującymi się tam zasobami.

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ