Gorąca dyskusja w sali sesyjnej RM. Będzie skarga w sprawie dekomunizacji ulic  

ratusz 2.jpg

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynie skarga na zarządzenie zastępcze Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka, w sprawie zmiany nazwy Bulwaru Stanisława Kulczyńskiego.

Część radnych uważa, że Profesor nie wpisuje się w ustawę dekomunizacyjną z 2016 roku. Dyskusja była burzliwa, 18 radnych zdecydowało, że sąd będzie rozstrzygał, czy i jakie znaczenie miała działalność polityczna prof. Stanisława Kulczyńskiego dla utrwalania komunizmu.

Radny Damian Mrozek mówił o zaangażowaniu Profesora, począwszy od roku 1938 do 1973. Wypunktował działalność polityczną profesora. Przypomniał getto ławkowe i jego chwalebną postawę w stosunku do dyskryminowanych studentów żydowskiego pochodzenia na Uniwersytecie Lwowskim. Wówczas, zaznaczył radny, prof. Kulczyński podał się do dymisji. Jako człowiek i rektor nie akceptował zachowania. 

Po wojnie przyjął już inną postawę. Znane są peany i laudacja na cześć Bieruta i Gomółki. Zrobił karierę polityczną.

Ani on, ani jego stronnictwo nie protestowało w marcu 1968.

To postać tragiczna, bo wsławił się jako ceniony naukowiec i organizator życia akademickiego. Jednocześnie na kartach historii pozostał  propagatorem komunizmu.

Postać prof. Kulczyńskiego, to nie jest postać jednoznaczna, mówił Robert Pieńkowski

Można docenić jego wkład w budowę wrocławskich uczelni po II Wojnie Światowej, natomiast jest bezspornym faktem, że uczestniczył i przykładał rękę do funkcjonowania systemu komunistycznego. Opinia Wojewody wynikała z opinii IPN. Dalej pozostaje otwarte pytanie, czy jest to postać krystaliczna, czy zachował się jak trzeba? Dowiedziałbym się, jaka była reakcja Profesora na nagonki antysemickie w ’68 roku? Albo gdy relegowano z Uniwersytetu Warszawskiego Adama Michnika czy Henryka Szlajfera?

Dlaczego IPN umieścił nazwisko profesora Kulczyńskiego na liście osób, które według ustawy powinny być usunięte? – pytał radny Krystian Mieszkała.

To jest istota dyskusji. Stawiam pytanie, czy komisja wystąpiła do IPN o opinię, dlaczego prof. Kulczyński został uznany za symbol komunizmu?

Przewodniczący przyznał ,że komisja nie wystąpiła z takim pytaniem do IPN

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ