Rządowy projekt Pracowniczych Planów Kapitałowych to rewolucja! Polacy wreszcie będą mieć pieniądze na starość!

pieniadze 2.jpg
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny i dobrowolny system oszczędzania z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb finansowych po osiągnięciu 60. roku życia – wynika z rządowego projektu ustawy o PPK zamieszczonego czwartek na stronach RCL.

W czwartek na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych z 8 lutego, którego wnioskodawcą jest minister finansów.

Jak napisano w uzasadnieniu projektu, kluczowym elementem realizacji Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest Program Budowy Kapitału (PBK), będący na narzędziem budowania oszczędności Polaków. PBK ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa finansowego obywateli i stabilności systemu finansów publicznych, rozwój lokalnego rynku kapitałowego oraz podniesienie potencjału rozwoju gospodarki.

“Projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych stanowi element realizacji celów określonych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), przyjętej w dniu 14 lutego 2017 r. przez Radę Ministrów w zakresie trwałego wzrostu gospodarczego oraz obszaru Kapitału dla Rozwoju” – czytamy w Ocenie Skutków Regulacji. Ustawa uwzględnia również wnioski z Przeglądu Emerytalnego 2016 r.

Dodano, że projektowane rozwiązania polegają na stworzeniu ram prawnych funkcjonowania powszechnego i dobrowolnego systemu oszczędzania z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb finansowych po osiągnięciu 60. roku życia.

Zgodnie z ustawą będzie można zawiesić oszczędzanie w PPK. Jednocześnie ma być ustanowiona minimalna wysokość składek do PPK, które będą finansowane przez zatrudniającego i pracownika. 2 proc. ma wpłacać pracownik, a 1,5 proc. zatrudniający.

“Jednym z podstawowych efektów proponowanego rozwiązania powinien być wzrost stopy oszczędności Polaków i zmiana ich struktury, co w pewnym zakresie może także sprzyjać poprawie międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto Polski, a także pośrednio wzrostowi stopy inwestycji i przyspieszeniu tempa wzrostu potencjalnego PKB gospodarki polskiej” – napisano OSR

źródło:Telewizja Republika

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ