Powstanie nowe centrum badań w kampusie PWr

W czwartek, 22 lutego, odbędą się uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowego centrum badawczego „GEO-3EM Energia, Ekologia, Edukacja” Politechniki Wrocławskiej.

Celem projektu jest utworzenie unikatowego na skalę europejską centrum badań i transferu technologii w aspekcie zrównoważonego wykorzystania surowców i energii pochodzących z różnych źródeł.

Inwestycja zakłada budowę obiektu badawczego o całkowitej powierzchni ponad 4,5 tys.
m kw. Dodatkowo zakupiona zostanie aparatura naukowo-badawcza przeznaczona dla
12 zlokalizowanych w budynku laboratoriów. Budynek będzie też w całości dostosowany
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Z laboratoriów będą mogli korzystać naukowcy z pięciu wydziałów Politechniki
Wrocławskiej:
 Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego;
 Wydziału Chemicznego;
 Wydziału Elektroniki;
 Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii;
 Wydziału Mechanicznego.

Nowa infrastruktura będzie służyć prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych skoncentrowanych na obszarach strategicznych z punktu widzenia rozwoju całego Dolnego Śląska, takich jak: branża chemiczna i farmaceutyczna, mobilność przestrzenna, surowce naturalne i wtórne, produkcja maszyn i urządzeń oraz obróbka materiałów.

Łączna wartość projektu to ponad 103 mln zł. Na realizację inwestycji uczelnia otrzymała
dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-
2020. Prace budowlane mają się zakończyć w październiku 2018 r.

Informacje dla mediów umieszczane są na stronie:
http://pwr.edu.pl/media/komunikaty-prasowe

źródło: pwr.edu.pl

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ