Dane GUS potwierdzają dobrą zmianę. Notujemy wzrosty

sondaż 2.jpg
Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego, w styczniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 8,6% w porównaniu ze styczniem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 9,3%, natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 34,7% wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 2,0%.

Jeśli chodzi o wzrost w gałęzi przemysłu, według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w styczniu br. o 8,6% wyższa niż przed rokiem i o 4,1% wyższa w porównaniu z grudniem ub. roku. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 6,2% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,8% niższym w porównaniu z grudniem ub. roku.

W stosunku do stycznia ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 30 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 22,9%.

W kwestii budownictwa, według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w styczniu br. wyższa o 34,7% niż przed rokiem.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 30,7% w porównaniu ze styczniem ub. roku i o 8,8% wyższym w stosunku do grudnia ub. Roku.

W porównaniu ze styczniem ub. roku wzrost produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w podmiotach specjalizujących się we wznoszeniu budynków – o 38,0%, w jednostkach zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi – o 36,9%, a w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 27,6%.

 

 

Źródło: stat.gov.pl

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ