Zarzuty dla znanej piosenkarki Doroty R. i jej partnera!

fot: youtube
Znanej piosenkarce Dorocie R. oraz Emilowi S. prokurator postawił zarzuty składania fałszywych zeznań. Chodzi o śledztwo, przeciwko Jerzemu Ch. oraz Markowi W, którzy będą odpowiadać za oszustwo na szkodę Emila S. w kwocie prawie 175 tys. zł.

Zarzuty składania fałszywych zeznań w toku śledztwa prowadzonego przez warszawską prokuraturę okręgową dla Doroty R. i Emila S. Nie przyznali się do zarzucanych im czynów. Grozi za to do ośmiu lat więzienia.

– Podejrzani nie przyznali się do zarzucanych im czynów. Złożyli wyjaśniania pozostające w sprzeczności z zebranym w sprawie materiałem dowodowym – poinformował rzecznik prokuratury – Łukasz Łapczyński.

– Zebrany w sprawie materiał dowodowy nie pozostawia wątpliwości co do sprawstwa podejrzanych, ewentualne próby ustalenia wspólnej wersji przebiegu wydarzeń nie będą miały znaczenia, bądź też będą bezskuteczne procesowo – wyjaśnił Łapczyński.

Polski operator komórkowy nr 1 w bilansie przenoszenia numerów! Wybierz abonament NO LIMIT + 10 GB LTE tylko 19,90 zł/mies. i przekonaj się, że możesz płacić mniej.

Informacja o zarzutach przedstawionych Dorocie R. w dniu 22 listopada 2017 r.

„Dzisiaj na polecenie prokuratora zatrzymana została Dorota R. Zatrzymanie dotyczy sprawy prowadzonej wcześniej w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Mokotów, a obecnie nadzorowanej przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Chodzi o sprawę przeciwko kilku osobom podejrzanym o nakłanianie innych, ustalonych w sprawie osób do zmuszania Emila H. do określonego zachowania, poprzez kierowanie wobec niego gróźb bezprawnych. tj. o czyn z art. 191 § 1 kk.

Prokurator przedstawił Dorocie R. zarzuty nakłaniania wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami bezpośrednich wykonawców, również objętych zarzutami, do zmuszania Emila H. do określonego zachowania, poprzez kierowanie wobec niego gróźb bezprawnych (art. 18 § 2 kk w zw z art. 191 § 1 kk) oraz wywierania przy użyciu groźby bezprawnej wpływu na Emila H. jako świadka i oskarżyciela w postępowaniach, w których stroną jest Dorota R (art. 245 kk). Zarzuty dotyczą m.in. zmuszania do cofnięcia wniosków o ściganie Doroty R. w postępowaniach karnych, cofnięcia prywatnego aktu oskarżenia przeciwko w/w, cofnięcia wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko w/w jako dłużnikowi, zaniechania kontynuowania wszelkich innych postępowań, w których stroną jest Dorota R., a także zaniechanie publicznych i prywatnych negatywnych wypowiedzi na temat w/w.

Z ustaleń śledztwa wynika, iż Emil S. zobowiązał się zapłacić bezpośrednim wykonawcom za popełnianie przestępstwa 300 tyś zł, przy czym do przekazania kwoty 230 tyś zł doszło.

Dorota R. nie przyznała się do zarzucanych jej czynów i złożyła wyjaśnienia, które będą weryfikowane na dalszym etapie śledztwa. O szczegółach wyjaśnień z uwagi na dobro prowadzonego postępowania na tym etapie Prokuratura nie informuje.

Po wykonaniu czynności procesowych, prokurator zastosował wobec podejrzanej środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji połączonego z zakazem kontaktowania się z osobami, które w tej sprawie posiadają status podejrzanych oraz z pokrzywdzonym, zakaz opuszczenia kraju i poręczenie majątkowe w kwocie 100 tyś zł.

W toku przedmiotowego postępowania status podejrzanych posiada obecnie 9 osób. Osobom tym przedstawiono zarzuty zmuszania do określonego zachowania (art. 191 § 1 kk), nakłaniania do popełniania takich przestępstw (art. 18 § 2 kk w zw z art. 191 § 1 kk), a także bezprawnego wpływu na świadka (art. 245 kk).

Podejrzanej grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.”

 

Źródło: Telewizja Republika

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ