Wody gruntowe zalewają inwestycję za 360 milionów złotych

MP NFM

Gdy w Ratuszu podjęto decyzję o budowie Narodowego Forum Muzyki, przygotowano wstępny projekt, który określał koszt rentowności budynku.

Studium wykonalności, w której była zawarta analiza kosztów i rentowności przygotowała fima Scott & Willson w lipcu 2009 roku. Są to bardzo szczegółowe dane, na podstawie których podejmuje się decyzję o kontynuacji lub rezygnacji z danego przedsięwzięcia.

Jeśli analiza została przeprowadzona gruntownie, Ratusz wiedział, jakie były możliwości realizacji przedsięwzięcia, opłacalność w czasie budowy, także w czasie eksploatacji.

Dzisiaj wiemy, że NFM budowały dwie firmy, że były i nadal są problemy techniczne, a Gmina kolejny wykonawca, który przejął budowę po warszawskim Mostostalu zastosował żelowanie, które miało uszczelnić “zarysowany fundament”, pomogło tylko na pewien czas, bowiem napływ wód gruntowych powodował duże ciśnienie hydrostatyczne pod budynkiem.

Wody gruntowe zalewają NFM,  zamontowane pompy non stop odprowadzają wodę podchodzącą pod budynek. Z tego powodu rokrocznie mamy niepotrzebny koszt, który musimy ponosić aby nie zalewało fundamentów i obiekt nam nie spleśniał. Wciąż pozostaje pytanie otwarte, dlaczego projektanci tego nie przewidzieli a jeśli przewidzieli, to dlaczego nie zastosowano się dokumentacji projektowej, która powstała w warszawskiej Autorskiej Pracowni Architektury Kuryłowicz & Assocjates. Nie wiadomo też, dlaczego nie było porozumienia pomiędzy inwestorem a pierwszym wykonawcą. Być może dowiemy się po zakończeniu sporów – toczą się już dwa – w Sądzie Arbitrażowym. Mostostal, tuż po opuszczeniu placu budowy wydał oświadczenie: “Bezpośrednią przyczyną odstąpienia przez Konsorcjum od Kontraktu było uporczywe odmawianie przez Zamawiającego dokonywania czynności, bez których Konsorcjum nie miało możliwości realizowania swoich zobowiązań zgodnie z Kontraktem. Zaliczyć do nich należy przede wszystkim dostarczenie dokumentacji projektowej umożliwiającej prawidłową i terminową realizację inwestycji oraz zapłatę umówionego wynagrodzenia”

Jak zapewnia Maciej Bluj wiceprezydent Wrocławia, w 2012 roku, Ratusz zlecił wykonanie analizy kosztów bieżącego utrzymania budynku, które wykonała je firma Ernst & Young

Przygotowano w 2015 prognozę w zakresie kosztów utrzymania i zarządzania (…) na bieżąco dokonuje się porównywania wraz z analizą danych bieżących z danymi z modeli finansowych z okresu planowania i realizacji inwestycji.

Na dzisiaj bieżące koszty utrzymania Forum wynoszą ponad 5,6 mln. ale zaczną wzrastać, kiedy skończą się umowy gwarancyjne. O ile będą większe, nie wiadomo. Mają być zgodne z prognozami, wykonanymi w roku 2015 i 2017

Szacuje się, że koszty nie będą wyższe, niż te prognozowane w przeprowadzonych analizach.

Wiceprezydent Bluj potwierdził, że rozpoczęta inwestycja była monitorowana hydrologicznie i geodezyjnie.

Konstrukacja budynku została zaprojektowana tak, aby spełnione zostały wymagania dotyczące trwałości budowli przez okres użytkowania wynoszący 100 lat a w tym stateczności nośności oraz użytkowalności, a także wymogów ochrony p.poż i BHP, Sanepid oraz enerooszczędności budynku.

Będziemy śledzić sprawę i informować Państwa o dalszych działaniach władz miasta.

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ