Premier M. Morawiecki: Polska jest w dobrej pozycji wyjściowej ws. unijnego budżetu

Premier Mateusz Morawiecki: Polska jest w dobrej pozycji wyjściowej ws. unijnego budżetu

„Polska jest w dobrej pozycji wyjściowej. Rozumiemy zarówno potrzeby nowego budżetu na lata 2021-27 i nowe zadania, które powinny być częściowo lub całkowicie pokrywane przez unijny budżet, jak również konieczność jego podniesienia”– powiedział premier Mateusz Morawiecki po zakończeniu nieformalnego spotkania unijnych przywódców, poświęconego m.in. wieloletniemu budżetowi Wspólnoty po 2020 r. oraz zmianom w funkcjonowaniu europejskich instytucji.

Premier wskazywał, że biorąc pod uwagę zapatrywania innych unijnych krajów na przyszły budżet Wspólnoty, Polska jest „mniej więcej gdzieś po środku pomiędzy tymi krajami, które chciałyby ograniczyć wpływy do budżetu po wyjściu Wielkiej Brytanii, a tymi krajami, które widzą bardzo wiele nowych celów do sfinansowania z unijnego budżetu”.

Nowe środki na nowe problemy

„Podzielamy refleksję większości krajów, że trzeba znaleźć nowe środki na nowe problemy, które pojawiły się stosunkowo niedawno, w ostatnich latach, ale już widać, że będą z nami przez wiele lat, tak jak problem uchodźców, migracji, ale również wspólna polityka bezpieczeństwa i w obszarze obronności. Polska podkreśla bardzo mocno, że chcemy partycypować w tym nowym wymiarze współpracy wewnątrzeuropejskiej” – mówił szef polskiego rządu.

Bronimy wspólnej polityki rolnej i polityki spójności

„Przede wszystkim musi wybrzmieć to, że Polska broni wspólnej polityki rolnej i polityki spójności, czyli funduszy regionalnych i infrastrukturalnych” – podkreślił premier.

Szef rządu wskazał, że nasz kraj „musi nadrabiać straty”, które wynikają z faktu, iż po II wojnie światowej była „po niewłaściwej stronie żelaznej kurtyny”. Jak zaznaczył premier, Polska nadrabia te straty, ale ten proces jeszcze potrwa.

Polska za podniesieniem składek nawet do 1,2 proc. DNB

„Polska jest krajem, który mocno optuje za powiększeniem składek do unijnego budżetu nawet do poziomu 1,2 proc. dochodu narodowego brutto wszystkich krajów unijnych” – oświadczył szef rządu.

Jednocześnie wskazał, że nasz kraj wnioskuje, by od nowego budżetu Wspólnoty nie obowiązywały rabaty, z których korzysta kilka unijnych krajów oraz obowiązywały „bardzo podobne mechanizmy wpłacania środków do budżetu ze strony zarówno płatników netto, jak i beneficjentów netto”.

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że Polska popiera ideę zwiększenia środków własnych Unii Europejskiej i jest za tym, by opuszczająca Wspólnotę Wielka Brytania, będąca do tej pory płatnikiem netto unijnego budżetu, w pewnym zakresie „skompensowała ubytek w unijnym budżecie”. Zdaniem szefa rządu “za dostęp do jednolitego rynku UE Wielka Brytania w jakimś stopniu powinna partycypować”.

Wymieniając możliwe źródła powiększonego budżetu, premier Mateusz Morawiecki wskazał także na obszar, jakim jest zwiększenie środków własnych, pochodzących z różnych źródeł. „Polska wspiera tzw. digital tax, czyli podatek cyfrowy, podatek od różnego rodzaju przedsiębiorstw, które uzyskują duże korzyści ze sprzedaży swoich produktów w Europie, ale nie płacą należnego podatku albo płacą go w możliwie minimalnym wymiarze. Francja, Niemcy, kilka krajów coraz wyraźniej wskazuje na zasadność takiego podejścia” – podkreślił na konferencji prasowej szef polskiego rządu.

Projekt przyszłego wieloletniego unijnego budżetu Komisja Europejska ma przedstawić na początku maja.

źródło: centruprasowe.pap.pl

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ