Wiceminister Mariusz Orion Jędrysek: Polska jest dzięki Wam i tym, którzy z nami już być nie mogą. Cześć i chwała bohaterom!

W Ministerstwie Środowiska odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W wydarzeniu wziął udział Henryk Kowalczyk, minister środowiska, wraz z kierownictwem resortu.

„Dziś w Ministerstwie Środowiska chcemy oddać hołd Żołnierzom Wyklętym. Mamy wobec nich wielki dług wdzięczności za ich odwagę i oddanie, które świadczyli na rzecz wolnej Ojczyzny. Ta postawa, Wasza postawa i tych, których już nie ma, dała poczucie siły do następnych zrywów. Dzięki temu obecne pokolenia mogą żyć w wolnej Polsce” – podkreślił podczas uroczystości minister Henryk Kowalczyk.

W trakcie uroczystości minister Kowalczyk wraz z wiceministrem Mariuszem Orionem Jędryskiem złożyli wieniec pod tablicami pamiątkowymi.

„Polska jest dzięki Wam i tym, którzy z nami już być nie mogą. Cześć i chwała bohaterom. Hołd Niezłomnym jest ważny. Jesteśmy winni Wam wielką wdzięczność” – dodał wiceminister Mariusz Orion Jędrysek, zwracając się do obecnych kombatantów.

Podczas uroczystości zostały także wręczone: medal Pro Patria oraz odznaczenia Złoty Krzyż Konspiracyjnego Wojska Polskiego.

Wydarzeniu towarzyszyła też wystawa poświęcona Żołnierzom Wyklętym nazywanym także Niezłomnymi. Liczne pamiątki, notki biograficzne oraz zdjęcia z tamtych czasów przybliżały zwiedzającym tragizm ówczesnych lat i heroizm walczących żołnierzy.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzony jest 1 marca, począwszy od 2011 r. Ma na celu upamiętnienie żołnierzy tzw. Drugiej Konspiracji. Stanowili oni ruch niepodległościowy walczący o suwerenność Polski z sowieckim okupantem.

Wśród Żołnierzy Wyklętych znajdowało się wielu leśników. Ogółem na wszystkich frontach II wojny światowej walczyło około 11 000 leśników – byli w Wojsku Polskim w wojnie obronnej 1939 r., Armii Andersa, Armii Krajowej, Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie oraz w ZSRR. Przede wszystkim angażowali się oni w pomoc ludności cywilnej oraz walkę zbrojną w okupowanym kraju. Patriotyzm, znajomość terenu, odbyte przed wojną przeszkolenie wojskowe – te cechy leśników, z powodu których okupanci poddawali ich represjom, były bardzo przydatne polskiemu Państwu Podziemnemu.

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbyły się w Ministerstwie Środowiska 1 marca. W uroczystościach udział wzięli także: kombatanci ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i przedstawiciele resortu środowiska.

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ