Grzmielewicz uderza w elektrownię Turów ! Czy rzeczywiste zakłady “trują” mieszkańców? Związkowcy odpowiadają burmistrzowi


Na początku marca, w Turowie spotkali się na panowie ze związków zawodowych z elektrowni i kopalni Turów. Odnieśli się do krytycznych słów burmistrza Andrzeja Grzmielewicza, wypowiedzianych na sesji Rady Miejskiej. Wedle Burmistrza, Turów może  truć mieszkańców, dlatego trzeba zbadać czy i jaki jest wpływ zakładów na zdrowie bogatynian.

Związkowcy tłumaczyli, że wdrażane przepisy ekologiczne zapewniąna najbliższe 30 lat stabilne i ekologiczne miejsca pracy, jesteśmy zaskoczeni sposobem w jaki sprawa oddziaływania kopalni i elektrowni jest podnoszona (…) Kopalnia i elektrownia spełnia wszystkie normy związane z ochroną środowiska. A co z niską emisja w Bogatyni?”.

Związkowcy powołali się na normy środowiskowe, które z mocy prawa muszą spełniać a które wykonuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. To jest instytucja, która stoi na straży wszelkich działalności na naszym terenie.

Słowa jakie mówi do nas burmistrz, rzucają cień na oba zakłady pracy i przypominają batalię, jaka była prowadzona przez kraje ościenne i które w efekcie skutkować mogły całkowitą likwidacją miejsc pracy w obu zakładach (…) “ Budowanie sztucznych napięć pomiędzy naszymi zakładami wewnątrz oraz w stosunku do otoczenia zewnętrznego niczemu dobremu nie służy. Żadna propaganda nie wstrzyma rozwoju Kopalni i Elektrowni. Nie wyrażamy zgody na takie postępowanie”.

Pięć dni później na stronie bogatyńskiego samorządu ukazało się oświadczenie, tekst w całości.

Oświadczenie Burmistrza Andrzeja Grzmielewicza, 7.03.2018:

Szanowni Mieszkańcy,
nie mogę pozostać obojętny wobec słów jakie padły ostatnio z ust kilku przedstawicieli związków zawodowych Kopalni i Elektrowni Turów. Te krzywdzące i nieprawdziwe informacje rzucają cień na niezależność osób wypowiadających te słowa. Z całą stanowczością podkreślam, iż jako Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia nigdy nie wyrażałem się źle na temat naszych największych zakładów, nigdy moje działania nie były skierowane przeciwko tym zakładom, a wręcz przeciwnie.

Pragnę podkreślić, iż od wielu lat czynię wszystko, ażeby rozwój Kopalni i Elektrowni Turów był faktyczny i realny. Wszelkie działania jakie należą do Samorządu Bogatyni wykonywane są z należytą starannością, w możliwie szybkim czasie. Przykładów na potwierdzenie moich słów jest wiele, ale jedną z największych i efektywnych egzemplifikacji niech będzie wzorcowo przeprowadzone postępowanie umożliwiające budowę bloku 11 w Elektrowni Turów. Jest to niewątpliwy sukces, który był możliwy tylko i wyłącznie dzięki dialogowi i współpracy na linii Samorząd Bogatyni – Elektrownia Turów.

Sugerowanie dziś, iż jestem przeciwny Kopalni, czy Elektrowni Turów jest manipulacją ze strony osób wypowiadających te herezje. Nigdy nie zgodzę się na wikłanie mnie w niepowodzenia obecnego kierownictwa tych zakładów, jak też całego Zarządu PGE GiEK S.A.

Zapewniam, iż nie mam sobie nic do zarzucenia w kwestii wsparcia Kopalni Węgla Brunatnego Turów jak i Elektrowni Turów.

Z odpowiedzialnością stwierdzam, iż jako Samorząd Bogatyni robiliśmy i robimy wszystko, ażeby wspierać te dwa największe zakłady w naszej gminie. Jesteśmy świadomi strategiczności tych zakładów. Jeśli ktoś manipulując, kłamiąc i w konsekwencji samemu szkodząc tym zakładom posuwa się do takich praktyk, to oświadczam, iż wspólnie z Radą Miejską nie pozostaniemy obojętni wobec tego faktu.

Pragnę dodać, iż wielokrotnie jako Burmistrz zapraszałem do dialogu, jednak nigdy moje prośby nie zostały spełnione. Ostatnio 15 lutego w sali zbornej Kopalni Węgla Brunatnego Turów podczas Sprawozdawczo-Wyborczego Zakładowego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” KWB Turów ponowiłem swoją prośbę skierowaną w stronę Dyrekcji, ażeby właśnie w Kopalni Turów zorganizować spotkanie z Samorządem Bogatyni. Zaproponowałem wyjazdową Sesję Rady Miejskiej, aby rozmawiać o sprawach tak ważnych dla tego regionu.

Apeluję po raz kolejny do Dyrekcji Kopalni Węgla Brunatnego Turów i Dyrekcji Elektrowni Turów o dialog. Pragnę podkreślić, że Bogatynia żyje w symbiozie z Kopalnią i Elektrownią Turów i jestem pewien, że My Mieszkańcy mamy tego świadomość. Mam nadzieję, że rozumieją to również Dyrekcje obu tych zakładów.

Stojąc w obronie Mieszkańców, którzy od wielu lat obdarzają mnie ogromnym zaufaniem, po raz kolejny deklaruję otwartość i chęć rozmów na temat naszej wspólnej przyszłości. Dowodem na to niech będzie zaproszenie moje i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bogatyni na Sesję Rady, którą planujemy zorganizować 22 marca 2018 r. Sesja w całości poświęcona będzie tematyce zdrowia w Gminie Bogatynia. Stosowne zaproszenia skierujemy do Dyrektora Kopalni Węgla Brunatnego Turów pana Leszka Sondaja oraz do Dyrektora Elektrowni Turów pana Piotra Frąszczaka, a także do wszystkich Przewodniczących Związków Zawodowych tych zakładów.

Wierzę, że spotkanie to rozwieje nieporozumienia jakie powstały w wyniku braku dialogu i pozwoli powrócić do wcześniejszych relacji opartych na współpracy i zrozumieniu.

PODZIEL SIĘ

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ