Przez obwody (SP -17, -18, -118) trudna droga do szkoły


Radny Michał Piechel w imieniu rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 37, przy ul. Sarbinowskiej 10 na Kuźnikach a także mieszkańców osiedla, zwrócił uwagę Prezydentowi Wrocławia na brak odpowiedniego oznakowania i wynikające zagrożenia dla dzieci i przechodniów w okolicach w/w szkoły.

O poprawienie oznakowania w rejonie szkoły wnioskowała również Dyrektor placówki oświatowej ale Komisja Bezpieczeństwa Drogowego “po dokładnej analizie wniosku zaopiniowała negatywnie takie rozwiązanie ze względu na brak wymaganej odległości od przejazdu kolejowego oraz brak odpowiedniej widoczności na łuku drogi. Lokalizacja przejścia dla pieszych w takim miejscu, stanowi duże zagrożenie dla ruchu kołowego i pieszego (niebezpieczeństwo zablokowania pojazdu pomiędzy rogatkami na przejeździe kolejowym oraz potrącenie pieszego)”.

Z odpowiedzi Departamentu Infrastruktury i Gospodarki udzielonej Radnemu Piechelowi wynika, iż być może będzie przygotowana “korekta zakresu obwodu SP-37, polegająca na ujęciu rejonu ulic Skrzydlatej i Tańskiego do obwodu SP-118 i SP -37, tak aby nie było przekraczania przejazdu kolejowego” przez dzieci z SP nr 37 ale o tym zdecydują urzędnicy z Wydziału Edukacji UM, czytamy w odpowiedzi Elżbiety Urbanek Dyrektor Departamentu na interpelację Radnego.

W tej chwili Elżbieta Urbanek Dyrektor Departamentu czeka na odpowiedź PKP na zgodę “na wydzielenia chodnika dla pieszych poprzez namalowanie pasów na przejeździe kolejowym przy dworcu Wrocław-Kuźniki”, bowiem wskazana działka nr – 24, AM – 3, obręb Gadów Mały znajduje się poza kompetencjami tut. Wydziału. Nadto Dyrektor Departamentu zapewnia, że oznakowanie ul. Koszalińskiej jest zgodne z przepisami.

Znaki A-17 “Dzieci” z Tab. T o treści “Droga do szkoły” dla obu kierunków ruchu są zainstalowanie na wysokości placówki oświatowej (…) zwracam się z prośbą do Straży Miejskiej o objęcie ul. Koszalińskiej w bezpośrednim rejonie przejazdu kolejowego Wrocław-Kuźniki działaniami prewencyjnymi w godzinach porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego.

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ