Jakie błędy wykryto przy budowie NFM już wiemy, co jeszcze znajdzie NIK?

MP NFM

Za błędy popełnione przy budowie Narodowego Forum Muzyki będziemy płacić przez 100 lat, napisała Poseł PIS Mirosława Stachowiak-Różecka na swoim profilu FB. Zebrana dokumentacja budzi wiele zastrzeżeń, NIK za kilka miesięcy zbada zasadność wniosku o przeprowadzenie kontroli nieruchomości. Wpis Poseł Stachowiak-Różeckiej przekazujemy w całości.

Projekt budowy Narodowego Forum Muzyki zakłada jego żywotność na sto lat, jednakże, aby dożył takiego wieku, konieczne jest ponoszenie dodatkowych kosztów, nieprzewidzianych wcześniej. Bez tych nakładów jego funkcjonowanie jest zagrożone!

W czym jest problem? Błędy projektowe?

Dotarliśmy do dokumentów, które wskazują na to, że mogły zostać popełnione błędy przy projektowaniu budowli. Dokumenty wskazują między innymi, że:

Pierwotnie projektowano zastosowanie innej technologii zabezpieczenia głębokiego wkopu poprzez wykonanie – szczelnej wanny żelbetowej w osłonie grodzic stalowych. Jednakże dokonano przeprojektowania i wykonano kotwione ściany szczelinowe. W dokumencie znajdują się stwierdzenia, które krytycznie oceniają zaproponowane rozwiązania: „W projekcie przyjęto mało wyrafinowany wariant o niskiej skuteczności w ochronie przed napływem wody, która jest pod dużym ciśnieniem, chodzi tu głównie o rozwiązanie zamków, czyli styków poszczególnych sekcji ścian szczelinowych. Na to nałożyły się nie najlepszej, jakości wykonania ścian szczelinowych, miejsc przewiertów przez ścianę”.

Generalnie prace wykonano zgodnie z projektem, ale projektant ściany szczelinowej nie uwzględnił poważnych utrudnień spowodowanych kilkunastometrowym piętrzeniem wody gruntowej i to w skali 100 lat.

Jeżeli chodzi o płytę fundamentową, w projekcie nie zakładano, że będzie potrzeba obniżania poziomu piezometrycznego pod fundamentem, a wszystkie obciążenia z wyporem wody miała przyjąć płyta fundamentowa. To bardzo ważne stwierdzenie, które oznacza, że podczas projektowania nie była zakładana potrzeba prowadzenia monitoringu i odpompowywania wody spod fundamentów, aby obniżyć parcie hydrostatyczne, – za co miasto obecnie musi płacić!

 

Płyta fundamentowa w złym stanie!

Stan płyty fundamentowej ma kluczowe znaczenie dla bezpiecznego funkcjonowania budynku.

Jednakże w Narodowym Forum Muzyki zanotowano wiele niepokojących zjawisk:

 • W płycie fundamentowej występują liczne zarysowania, część z rys przebiega przez całą długość płyty fundamentowej;
 • Występują przecieki przez rysy w płycie fundamentowej;
 • Występują lokalnie przecieki przez konstrukcję ścian szczelinowych;
 • Występują deformacje płyty fundamentowej, przewyższenia sięgają 45 mm czasami nawet do 70 mm.

 

Z dokumentów wynika, że średni stan płyty fundamentowej na dużych obszarach jest znacznie gorszy od stanu ściany szczelinowej, czyli jej, jakość jest niska, zwłaszcza stan płyty fundamentowej w części parkingowej budzi szczególne obawy, a głównie ponad 700 mb rys w płycie na poziomie garażu – 2,5, których lokalizacja i masowość nie wskazują jedynie standardowe niedoróbki wykonawcze, konieczny jest monitoring płyty oraz bieżące naprawy w przypadku pojawiania się kolejnych rys i działania w kierunku wyjaśnienia przyczyn masowego występowania uszkodzeń.

Dokumenty wskazują również, że uszczelnianie płyty, nie było wykonywane prawidłowo, było wykonywane zbyt płytko!

Problemy płyty fundamentowej i ścian szczelinowych potwierdza konieczność napraw po oddaniu budynku do użytkowania!

Budynek został oddany do użytku 26 czerwca 2015 r. Jednakże w kolejnych latach, jest konieczne naprawiania usterek:

Lista usterek 2017

 • Uszkodzenia systemu wentylacji;
 • Nieszczelność ścian szczelinowych;
 • Nieszczelność płyty fundamentowej.

Lista usterek 2016

 • Uszkodzenia systemu wentylacji i kanalizacji;
 • Nieszczelność ścian szczelinowych;
 • Nieszczelność płyty fundamentowej;
 • Nieszczelność i wycieki stolarki okiennej.

Lista usterek 2015

 • Uszkodzenia systemu wentylacji i kanalizacji;
 • Nieszczelność ścian szczelinowych;
 • Nieszczelność płyty fundamentowej;
 • Nieszczelność i wycieki stolarki okiennej.

Ile Wrocławian kosztuje usuwanie usterek i wad płyty fundamentowej?

Tuż po oddaniu budynku do użytku, co nastąpiło 26 czerwca 2015 r. Gmina Wrocław podpisuje z firmą PB Inter – System (21.09.2015 r.) umowę na wdrożenie Programu Prewencyjnego, którego celem jest obniżenie parcia wód gruntowych na płytę żelbetową oraz wykonanie innych usług i robót budowlanych na utrzymanie standardu obiektu. Czyli tuż po odbiorze budynku należy podpisać kolejną umowę na „utrzymanie standardu”. Logiczne? Wcale! Na utrzymanie „standardu” obiektu wrocławianie będą musieli zapłacić, a w części już zapłacili:

Łącznie (Program prewencyjny + usługa monitoringu) 23 900 000 zł netto, 29 370 000 zł brutto

Program Prewencyjny: 9 560 000 zł netto (zapłacone w 2015 r.)

Z tego:

Program Prewencyjny Roboty Budowlane – 8 558 762 netto;

Program Prewencyjny Roboty Sanitarne – 790 826 netto;

Program Prewencyjny Roboty Elektryczne – 210 411 netto.

Usługa monitoringu 14 340 000 (w części zapłacona) z tego:

 • 3 585 000 netto 4 409 550 zł brutto – zapłacone w 2016 r.
 • 3 585 000 netto 4 409 550 zł brutto– zapłacone w 2017 r.
 • 3 585 000 netto 4 409 550 zł brutto – do zapłaty w 2018 r.
 • 3 585 000 netto 4 409 550 brutto– do zapłaty w 2019 r.

W sumie na naprawę nowego obiektu tylko do 2019 r. zostanie wydanych 29 mln złotych. Warto zwrócić uwagę, że jest to kwota porównywalna do środków wydawanych przez miasto Wrocław na opiekę nad dziećmi w niepublicznych żłobkach przez dwa lata, jest to więcej niż wynosi roczny budżet obywatelski. Na walkę ze smogiem Wrocław wyda w 2018 r. 12 mln zł, na usterki w NFM miasto wyda ponad dwa razy.

A co wydarzy się w 2020 r?  Czy problemy płyty fundamentowej znikną? Czy nie będzie już trzeba usuwać pęknięć płyty fundamentowej, monitorować stan wód gruntowych i odpompowywać jej części? Czy budowano NFM na 10 lat? Miał to być obiekt na wiele dekad wspomagający potencjał muzyczny Wrocławia. To również istotny element architektury centrum. Wydaje się jednak, że mimo swej nowoczesnej bryły i świetnych wykonawców, budynek posiada istotne wady, które z czasem mogą postawić go w roli okazałego ….. bubla z dziedziny budownictwa. Nie jedynego w najnowszej historii Wrocławia.

Przedstawiciele Prezydenta – wszystkiemu winny pierwszy wykonawca. Problemy biorą się

z pozostawienia niezabezpieczonej budowy przez okres jesienno – zimowy?

Czy aby na pewno? W grudniu 2012 r. Gmina Wrocław rozstrzyga przetarg na zabezpieczenie placu budowy. Zostaje na ten cel wydanych 8,5 mln zł.

Tak o sytuacji mówili przedstawiciele Wrocławskich Inwestycji:

 Według jej rzecznika, Marka Szemplińskiego, obiekt jest zabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi. – Dolne piętra budynku nie są zalane, ale też nie można powiedzieć, że jest tam sucho. Przez otwory dylatacyjne może dostawać się woda. Ważne, aby się nie zbierała – tłumaczy w rozmowie z Gazetą Wrocławską Marek Szempliński.

Czy mogłoby być inaczej? Mogłoby! Oto przykład Katowic!

W 2013 r. w Katowicach zakończono budowę Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Obiekt jest, co prawda mniejszy od NFM jednakże największe sale koncertowe są porównywalne. I tak w Katowicach Wielka Sala Koncertowa może pomieścić 1807 osób, natomiast NFM 1822. Sala kameralna w Katowicach może pomieścić 287 osób.

  Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach Narodowe Forum Muzyki
Oddanie do użytku 2014 r. 2015 r.
Usterki Ubytki z kostki betonowej, obluzowane deski w ławkach, pielęgnacja roślin, wymiana uschniętych drzew, ścierające się napisy na pylonach z informacją wizualną, zwarcia w obwodach, zniszczone świetliki, przecieki wody gruntowej, nieprawidłowa pracy pompy skroplin, zarysowanie ścian gipsowo-kartonowych. Uszkodzenia systemu wentylacji i kanalizacji

Nieszczelność ścian szczelinowych

Nieszczelność płyty fundamentowej

Nieszczelność i wycieki stolarki okiennej

 

Koszty ponoszenia napraw Bez kosztów, usterki usuwane przez wykonawcę w ramach gwarancji Konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów 29 000 000 do 2019 r.
Stały monitoring hydrologiczny lub geodezyjny Brak konieczności Konieczny za dodatkową opłatą
Spory sądowe Nie są prowadzone i nie były prowadzone postępowania sądowe z wykonawcami Gmina Wrocław na rzecz wykonawców może stracić 138 000 000 zł
Koszty 297 534 148 zł 450 000 000 zł wraz z parkingiem
Kubatura 181 610 m3 257 000
Widownia Wielka sala koncertowa- 1807 Sala główna- 1822
Widownia Sala kameralna- 287 Sala czerwona- 300 do 400 miejsc
Widownia Sala czarna- 100 do 200 miejsc
Widownia Sala kameralna- 100 do 200 miejsc

 

Nie tylko miasto Wrocław ma ambicje muzyczne i architektoniczne aspiracje. Jak widać Katowice również, choć mają znacznie bogatsze i starsze tradycje muzyczne, a znacznie mniej mieszkańców, jako miasto. Wygląda na to, że NFM we Wrocławiu, jako projekt i inwestycja przerosły zdolności zarządcze i administracyjne włodarzy miasta Wrocławia. Nie miejmy złudzeń – zapłacimy za to wszyscy. Odbywa się to kosztem dróg, szkół, przedszkoli, żłobków, budżetów rad osiedla, budżetu obywatelskiego, last but not least… kosztem środków przeznaczanych na modernizacje pieców w kamienicach komunalnych. Parafrazując przysłowie z próżnego i Dutkiewicz nie naleje.

W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi prawidłowości prowadzenia przez miasto procesu inwestycyjnego, nadzoru nad nim oraz dopuszczenia do możliwej niegospodarności zdecydowaliśmy poprosić Najwyższą Izbę Kontroli o sprawdzenie kontrowersyjnej budowy NFM.

źródło: stachowiakrozecka.pl

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ