Mec. Andrzejewski o blokadzie KRS: “Funkcjonowanie Rady nie może zależeć od zdolności do działania jednego z jej członków”


W wypadku jeżeli niezdolność do działania jest przejawem złej woli i wypowiedzenia posłuszeństwa obowiązującemu w Polsce konstytucyjnemu porządkowi prawnemu, winny być zastosowane przepisy odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej

—mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl mec. Piotr Andrzejewski, sędzia Trybunału Stanu.

 

wPolityce.pl: Prezes Gersdorf może na wiele tygodni zablokować pracę KRS?

Piotr Andrzejewski: Każda osoba, która w myśl prawa ma swoje uprawnienia i  obowiązki może jednocześnie próbować się od  nich uchylić. Zarówno w złej woli, jak i bez niej, np. po wypadku samochodowym, albo po stwierdzaniu jej niepoczytalności. Nie może to jednak blokować funkcjonowania organu konstytucyjnego. W przypadku Krajowej Rady Sądownictwa blokuje to nominacje sędziowskie, dlatego że KRS potwierdza przydatność kandydatów, którym prezydent nadaje władzę sądzenia. Krajowa Rada Sądownictwa jest konstytucyjnym organem współdziałania, powołanym dla kontroli i przestrzegania niezawisłości i niezależności działalności orzeczniczej sędziów i opiniowania ich przydatności do wykonywania władzy sędziowskiej. Zwołanie pierwszego posiedzenia konstytuującego organ KRS należy do I Prezes SN, aktualnie pani Gersdorf.

Ale I Prezes SN cały czas uchyla się od tego obowiązku. Pana zdaniem posłucha jednak ministra Ziobro i zwoła posiedzenie KRS?

Fakt uchylania się od formalnego obowiązku osoby sprawującej określoną funkcję nie może paraliżować funkcjonowania konstytucyjnego organu państwa. Ustawa nie stanowi kto w wypadku niezdolności do działania I Prezesa SN może dokonać zwołania posiedzenia KRS. Funkcjonowanie KRS nie może zależeć od sprawności i zdolności do działania jednego z jej członków. W wypadku jeżeli niezdolność do działania jest przejawem złej woli i wypowiedzenia posłuszeństwa obowiązującemu w Polsce konstytucyjnemu porządkowi prawnemu, winny być zastosowane przepisy odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej.

Prof. Krystyna Pawłowicz zaproponowała, by KRS zebrała się sama bez prezes Gersdorf, wybrała jej wiceprzewodniczących i członków Prezydium Rady oraz zajęła się Biurem KRS. Podziela Pan zdanie pani poseł?

Tak. Członkowie KRS już w nowym składzie powinni z własnej woli sami zebrać się w ramach określonego porządku, po wcześniejszym zawiadomieniu wszystkich. Powinni podjąć decyzję zobowiązując panią Gersdorf do wypełniania jej ustawowych obowiązków i  umożliwienia jej wytłumaczenia przyczyn niedziałania. Zgromadzanie KRS pozwoli na  ukonstytuowanie rady: wybór wiceprzewodniczących i członków Prezydium oraz uchwalenie regulaminu funkcjonowania zgodnego z wymogami ustawy.

Jak w przyszłości przeciwdziałać podobnym blokadom organów konstytucyjnych państwa?

Normy prawne regulujące funkcjonowanie poszczególnych organów państwa zakładają dobrą wiarę w wypełnianiu obowiązków przez osoby piastujące najwyższe stanowiska i funkcje w tych organach. Aktualna sytuacja jest sytuacją anormalnej, politycznie motywowanej, kontestacji wobec obowiązującej w Polsce praworządności. Lukę prawną należy uzupełnić w związku z destrukcyjnym działaniem przedstawicieli tzw. totalnej opozycji, kontestujących prawo i państwo polskie.

źródło: wpolityce.pl

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ