Zarząd MPK i ZDiUM-u nie odpowiada za wykolejenia tramwajowe

pixabay

We Wrocławiu w 2017 roku doszło do 73 wykolejeń tramwajowych,  których przyczyną był i nadal jest nieprawidłowy stan techniczny torowisk. Uszkodzeń jest coraz więcej. W pierwszym kwartale br., motorniczy zgłosili już 70 przypadków awarii, nie tylko torowisk, również zwrotnic.

Z ilości napraw po naprawach można sądzić, iż mamy do czynienia z pozorowanymi działaniami. Pasażerowie w mediach społecznościowych pytają czy zlecający naprawy posiadają kompetencje do odbiorów robót, ponieważ awarie najczęściej zdarzają się w tych samych miejscach. Już nie wiadomo kogo bardziej winić? MPK, który jest przewoźnikiem, czy ZDIUM, bowiem to on, jest organem zarządzającym i utrzymującym infrastrukturę torową. MPK jest spółką a ZDIUM jednostką organizacyjną Gminy Wrocław. W obydwu pomiotach jest po czterech zarządzających, którzy podlegają Prezydentowi Wrocławia.

W spawach utrzymania taboru i infrastruktury, generalnie, panuje polityka komunikacyjnego milczenia. MPK, jeśli już musi wypowiedzieć się w sprawie awarii, jako winowajcę podaje… stan techniczny torowisk.

Wojciech Kaczkowski Główny Inżynier Miasta, z-ca Dyrektora Departamentu w sprawie remontów torowisk wypowiada się tak:

“Awarie usuwane są kolejno według stopnia pilności ich usunięcia oraz bieżących możliwości technicznych z zachowaniem priorytetów związanych z bezpieczeństwem korzystających z komunikacji miejskiej.

Umowy z wykonawcami prac konserwacyjnych zawierają zobowiązania gwarancyjne. Okres gwarancji na naprawy torowisk wynosi 12 m-cy”.

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ