Jest akt oskarżenia dla policjantów zamieszanych w śmierć Igora Stachowiaka

Udostępniony przez WIS TV

Prokuratura Okręgowa w Poznaniu Wydział I Śledczy, zakończyła postępowanie dotyczące zachowania funkcjonariuszy Policji podczas interwencji przeprowadzanej w maju 2016r. we Wrocławiu, w trakcie której stosowano środki bezpośredniego przymusu wobec Igora S.

Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia – Stare Miasto we Wrocławiu wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawień przez funkcjonariuszy Policji i nieumyślnego spowodowania śmierci Igora S., które decyzją Prokuratora Krajowego zostało przekazane do prowadzenia Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu.

W toku śledztwa przesłuchano kilkudziesięciu świadków, powołano biegłych lekarzy medycyny sądowej, biegłych z zakresu fonoskopii, biologii, toksykologii, genetyki, informatyki, daktyloskopii oraz z dziedziny taktyki i techniki interwencji, zabezpieczono dokumenty, nagrania z monitoringu i telefonów komórkowych, przeprowadzono eksperyment procesowy.

W dniu 20 marca 2018r. do Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieście we Wrocławiu skierowano akt oskarżenia przeciwko Łukaszowi Rz., Adamowi W., Pawłowi P. i Pawłowi G., którzy w dniu 15 maja 2016r. pełnili służbę jako funkcjonariusze Komisariatu Policji Wrocław – Stare Miasto. Wskazane wyżej osoby prokurator oskarżył o to, że działając wspólnie i w porozumieniu, przekroczyli uprawnienia poprzez przeprowadzenie czynności przeszukania Igora S. z naruszeniem zasad wykorzystania środków przymusu bezpośredniego. Przy czym Łukasz Rz. zastosował wobec Igora S. więcej niż jeden środek przymusu bezpośredniego, w tym w postaci urządzenia Tasera X2, nieproporcjonalnie do stopnia zagrożenia jakie stwarzał swoim zachowaniem zatrzymany, a pozostali oskarżeni swoim zachowaniem umożliwili bezpodstawne użycie Tasera X2, używając nadto wobec pokrzywdzonego słów wulgarnych, uznanych powszechnie za obelżywe. Powyższe zachowanie spowodowało u pokrzywdzonego cierpienia fizyczne i naruszyło godność, nietykalność cielesną i prawo do ludzkiego traktowania. Swoim zachowaniem oskarżeni wyczerpali ustawowe znamiona przestępstw przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publiczny i znęcania się nad osoba pozbawiona wolności.

Wyżej wymienieni przesłuchiwani kilkakrotnie w charakterze podejrzanych, nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw, złożyli wyjaśnienia, w treści których przedstawiają odmienny, korzystny dla siebie przebieg wypadków.

Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.

Wyczerpująco zebrany w toku śledztwa materiał dowodowy, nie daje podstaw do skierowania aktu oskarżenia w zakresie nieumyślnego spowodowania śmierci Igora S.

Źródło: centrumprasowe.pap.pl
PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ