Powstanie Polska Agencja Geologiczna

CC0 Creative Commons

Dobra wiadomość dla 2400 małych gmin. Resort Głównego Geologa Kraju prof. Mariusza Orion Jędryska pracuje nad zmianami w przepisach prawa górniczego, które umożliwią biednym samorządom – jeśli tyko zechcą – zbadać a potem wydobywać złoża na swoim terenie. Dzisiaj nie mogą inwestować w przemysł wydobywczy, ponieważ istniejące prawo dopuszcza tylko koncerny wydobywcze.

Ministerstwo Środowiska chce dokonać zmian systemowych, lecz  sytuacja prawna i instytucjonalna w polskiej geologii jest skostniała  i niektóre osoby i instytucje ze wszystkich sił bronią się przed  niezbędnymi zmianami, widząc tu zagrożenie dla swoich interesów. Nie chcą zauważać, jak wielkie szanse przechodzą naszemu krajowi koło nosa, tylko dlatego, że mamy niewydolne rozwiązania regulacyjne, mówi Prof. Mariusz Orion Jędrysek.

Po zmianach, z Polskiego Instytutu Górniczego zostanie wydzielona Polska Agencja Geologiczna, która będzie miała specjalny fundusz wsparcia. Dzięki temu, każda gmina otrzyma pomoc państwa na działalność gologiczno-górniczą.

Nowym rozwiązaniom regulacyjnym sprzeciwiają się niektóre osoby i instytucje widząc zagrożenie dla swoich interesów, mówi Prof. Mariusz Orion Jędrysek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska i Główny Geolog Kraju i zaznacza, że działalność górnicza którą podejmą samorządy wpłynie na ich rozwój i będzie korzystna dla Polski.

 W niektórych gminach wystarczy wykonać niewielkie badania i uzupełnić dokumentację geologiczną i w ciągu kilku lat będzie można uruchamiać działalność górniczą.

(…) W zdrowej sytuacji zadowoleni są wszyscy: firmy – poprzez zwiększenie szans na zyski w rozsądnych granicach, lokalna społeczność – poprzez dochody przeznaczane na budowanie nowych  dróg, przedszkoli, szkół, ośrodków zdrowia itd.  Skarb Państwa zyskuje dzięki opłatom z koncesji i podatkom od kopalin. Przekłada się to również na ogólny rozwój gospodarczy państwa i wzrost dochodów obywateli.

Gdy powstanie Polska Agencja Geologiczna, istotne zmiany będą zmiany będą polegały na wspieraniu jednostek samorządu terytorialnego w rekultywacji i likwidacji skutków działalności górniczej. Po zabiegach tereny zyskują większe walory krajobrazowe, środowiskowe i rekreacyjne, niż przed wydobyciem.

Według założeń przedstawionych przez Ministerstwo Środowiska fundusz wsparcia będzie zasilany z części opłat eksploatacyjnych uiszczanych przez przedsiębiorców gminom. Nadto próg wysokości opłaty eksploatacyjnej na mieszkańca gminy, powyżej którego reszta opłaty przechodzi na rzecz funduszu wsparcia w PAG-u ustanowiono w kwocie 500 złotych rocznie na mieszkańca gminy.

Prof. Mariusz Orion Jędrysek informuje o postępie prac w Ministerstwie Środowiska

Prowadzimy obecnie dodatkową analizę zmierzającą do oceny skutków zmian dla gmin, które w największym stopniu odczułyby wprowadzenie tej regulacji, ale tam gdzie wpływ z opłat eksploatacyjnych stanowią kluczową część przychodów gminy. Ponadto ministerstwo zamierza przyjrzeć się dokładniej sposobu wyliczania ludności.

źródło: http://www.energetyka24.com/samorzady-zyskaja-miliony-dzieki-zmianom-w-geologii

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ