Wrocławskie ruchy miejskie mówią: Nie dla ustawy #LexDeweloper.

Foto: Stowarzyszenie Akcja Miasto

Akcja Miasto, Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia i społecznicy osiedlowi sprzeciwiają się nowej ustawie #LexDeweloper.

Uważamy, że procedowane przepisy zniszczą planowanie przestrzenne miast i zaszkodzą mieszkańcom. Dziwi nas, że politycy, którzy tak często podkreślają, że reprezentują zwykłych Polaków, teraz zawierają sojusz z branżą deweloperską, kosztem mieszkańców.

Aktywiści przekazali wspólne stanowisko Kongresu Ruchów Miejskich, w którym mowa jest o korupcjogennych zapisach, złej specustawie deweloperskiej, wreszcie omijaniu prawa.

Nadto zwrócili uwagę na wszystkie zapisy nowej ustawy “w szczególności nie do przyjęcia są”:

– zbyt szeroki zasięg specustawy, zamiast zawężenia do np. terenów poprzemysłowych

– szkodliwe społecznie rozszerzenie specustawy poza inwestycje programu Mieszkanie+; – brak zabezpieczenia przed ustawicznym naruszaniem planów miejscowych

– przerzucenie kosztów obsługującej infrastruktury i jej utrzymania na gminy

– brak udziału społeczeństwa w procesie wydawania decyzji

– brak ochrony terenów zielonych i rekreacyjnych przed zabudową

– brak ochrony terenów zabytkowych i sąsiadujących z nimi

– brak propozycji mechanizmu realnie zabezpieczającego interesy lokatorów najmu instytucjonalnego.

Kongres Ruchów Miejskich wnosi o niezwłoczne zaprzestanie prac nad przedmiotową ustawą.

Naszym zdaniem dla rozwiązania problemów związanych z tą Ustawą konieczne byłoby publiczne wysłuchanie w Sejmie.

Jesteśmy gotowi do współpracy przy opracowaniu nowego projektu, realizującego politykę dostępności mieszkań bez szkody dla Polek i Polaków.

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ