Zarzuty dla byłego wiceburmistrza Bogatyni za nieprawidłowości przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych

fot: youtube

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze nadzoruje śledztwo dotyczące nieprawidłowości związanych z realizacją inwestycji finansowanych w gminie Bogatynia. Postępowanie to prowadzone jest przez Centralne Biuro Antykorupcyjne Delegatura we Wrocławiu.

Zatrzymane zostały trzy osoby

W toku śledztwa wczoraj (22 marca 2018 roku) funkcjonariusze CBA, na polecenie prokuratora, zatrzymali byłego Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia Dominika M., wykonawcę prac budowlanych Eugeniusza F. oraz kierownika budowy Rafała R.

Po doprowadzeniu zatrzymanych do Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze prokurator ogłosił im zarzuty.

Były Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia Dominik M. podejrzany jest o niedopełnienie obowiązków służbowych. Polegało to na braku należytego nadzoru nad komórką odpowiedzialną za realizację inwestycji oraz firmą sprawującą z ramienia gminy nadzór nad wykonawcą inwestycji gminnych. Inwestycje te obejmowały odbudowę sieci kanalizacji ogólnospławnej oraz nawierzchni ulic w Porajowie. Chodzi o przestępstwo z art. 231 par. 1 kodeksu karnego, które zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności.

Wykonawcy prac budowlanych Eugeniuszowi F. prokurator zarzucił poświadczenie nieprawdy oraz podrobienie dokumentów oraz doprowadzenie Gminy Bogatynia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości nie mniejszej niż 505 tysięcy złotych. Chodzi między innymi o przestępstwo z art. 286 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 294 par. 1 kodeksu karnego, które zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Natomiast kierownik budowy Rafał R. podejrzany jest o poświadczenie nieprawdy i podrobienie dokumentów. Chodzi o przestępstwa z art. 271 par. 1 kodeksu karnego i z art. 270 par. 1 kodeksu karnego, za które grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Zabezpieczono majątek sprawców

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Dominik M. nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Po przeprowadzeniu czynności zastosowano wobec niego środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 5 tysięcy złotych i dozoru Policji. Ponadto, na poczet zabezpieczenia wykonania kary grzywny i orzeczenia w przedmiocie kosztów sądowych, prokurator dokonał tymczasowego zajęcia mienia w postaci należącego do niego samochodu osobowego.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Eugeniusz F. nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i odmówił złożenia wyjaśnień. Po przeprowadzeniu czynności zastosowano wobec niego środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 10 tysięcy złotych i dozoru Policji. Ponadto, na poczet orzeczenia obowiązku naprawienia szkody w wysokości 505 tysięcy złotych na rzecz Gminy Bogatynia, dokonano zabezpieczenia majątkowego na czterech nieruchomościach należących w połowie do podejrzanego o szacunkowej wartości prawie 670 tysięcy złotych.

Rafał R. przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Zastosowano wobec niego poręczenie majątkowe w wysokości 5 tysięcy złotych oraz dozór Policji. Ponadto dokonano zabezpieczenia majątkowego wykonania orzeczenia w przedmiocie grzywny i kosztów sądowych w kwocie 15 tysięcy złotych.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty.

źródło: pap

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ