Jawor. Odwołano audyt w OSiR

CC0 Creative Commons

Na stronie BIP Gminy Jawor 13 lutego 2018 roku Burmistrz zaprosił do złożenia oferty na audyt finansowy w tamtejszym Ośrodku Sportu i Rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem przepływów pieniężnych.

Kontrola miała objąć dwa dowolnie wskazane przez Urząd lata kalendarzowe (budżetowe) zawarte w zaledwie dwóch segregatorach. To same wyciągi bankowe i raporty, w sumie około 5000 szt. Ostateczny termin dla oferentów miał upłynąć 27 lutego br.

Co się stało, że już sześć dni później, czyli 19 lutego br., dokonano zmiany w terminie składania ofert i skrócono go do 22 lutego br., po czym 26 lutego Gmina Jawor unieważniła audyt?

Oferta dotyczyła wykonanie kontroli finansowej w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jaworze, czyli jednostki organizacyjnej podległej Gminie.

Według dr Krystiana Mieszkały:

audyt zewnętrzny jest elementem kontroli przestrzegania dyscypliny  budżetowej jednostek sektora finansów publicznych. Kontrola dokonywana  przez niezależnego biegłego przyczynia się do ujawniania nieprawidłowości oraz do poprawy jakości zarządzania

Monika Żmijewska Sekretarz Gminy w UM Jaworze poinformowała nas

Zamawiający skorzystał ze swojego prawa do modyfikacji zaproszenia do składania ofert oraz unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny zgodnie z zapisami ww. zaproszenia.

Kontrola gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, jest kontrolą zewnętrzną i ciekawe będą wyniki pokontrolne w Ośrodku Sportu i Rekreacji, jeśli w ogóle do niej kiedykolwiek dojdzie.

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ