Polityka Surowcowa Państwa na Uniwersytecie


Trwają regionalne konsultacje społeczne dotyczące rządowego projektu polityki surowcowej państwa (PSP), który jest opracowywany pod kierunkiem wiceministra środowiska, głównego geologa kraju prof. Mariusza Oriona Jędryska z Dolnego Śląska. W środę konsultacje odbędą się we Wrocławiu.

Od stycznia w całej Polsce trwa cykl paneli dyskusyjnych i spotkań. Podczas konsultacji we Wrocławiu będzie omawiany przede wszystkim temat związany z pozyskiwaniem surowców, ich zamienników, oraz rekultywacji i remediacji. W dyskusji wezmą udział przedstawiciele rządu, samorządowcy, przedsiębiorcy i eksperci. Konsultacje rozpoczną się o godz. 10.30 w Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Uniwersytecka 7, w sali 1D im. Unii Europejskiej. Planowo mają się skończyć po godz. 16.00.

Prof. Mariusz Jędrysek, który jest również pełnomocnikiem rządu ds. polityki surowcowej w ramach opracowywanej strategii zamierza stworzyć Polską Agencję Geologiczną.  Do jej zadań będzie należało m.in. zabezpieczenie dostęp do złóż.

– PAG ma być gospodarzem geologiczno-surowcowym i pełnić służbę geologiczną, która dzisiaj przypisana jest jednostce naukowej – Państwowemu Instytutowi Geologicznemu i Państwowemu Instytutowi Badawczemu (PIB). PAG ma być jednostką wykonawczą – mówi. – Musimy oddzielić interesy naukowe od państwowych. Bez spójnego programu zabezpieczania bazy surowcowej staniemy za kilka lat w obliczu braku surowców. Potrzebny jest PAG, który zostanie wydzielony z PIG–PIB – podkreśla prof. Jędrysek i tłumaczył, że agencja ma zapewnić podaż surowców przy zapewnionym obniżeniu ryzyka inwestycyjnego poprzez m. in. wchodzenie agencji w spółki z inwestorami.

Zdaniem wiceministra Jędryska obecnie Polska nie ma narzędzi do opracowania i prowadzenia polityki surowcowej, bo żadna jednostka naukowa nie zastąpi państwa w wypełnianiu obowiązków. Jak podkreśla, brak służby geologicznej spowodował także spory chaos prawno-organizacyjny.

– Zasoby geologiczne Polski można wyceniać na dziesiątki bilionów złotych. W latach 2008-2015 następowało i zaprzepaszczanie dorobku, w tym szczególnie rozdawnictwo koncesji do czego Polska nie była prawnie i organizacyjnie przygotowana – mówi prof. Jędrysek i dodaje, że główny dorobek polskich geologów, którzy odkryli złoża kończy się na latach 70-tych. To wszystko dzięki nowemu projektowi Polityki Surowcowej Państwa ma się wkrótce zmienić.

GPC

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ