Prof. Jędrysek: Ważnym celem PSP jest pozyskanie szczegółowej wiedzy na temat surowców mineralnych z odpadów


W środę we Wrocławiu przez kila godzin politycy, naukowcy i eksperci dyskutowali o projekcie Polityki Surowcowej Państwa (PSP), który powstał pod kierunkiem wiceministra środowiska prof.  Mariusza Oriona Jędryska Głównego Geologa Kraju.

Przypomnijmy, od stycznia trwają regionalne konsultacje społeczne dotyczące PSP. Tym razem dotyczyły III filaru projektu czyli pozyskiwania surowców z odpadów, ich zamienniki oraz rekultywacja i remediacja. Spotkania mają pomóc w wypracowaniu elementów wdrażanej polityki surowcowej – regulacji prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych.

Zasoby surowców, które wydobywamy z Ziemi są ograniczone dlatego coraz częściej zwraca się uwagę na surowce pozyskiwane ze źródeł wtórnych, najczęściej z odpadów. Z punktu widzenia ochrony środowiska gospodarowanie odpadami jest bardzo ważnym elementem, który został ujęty przez Komisję Europejską. Komisja przyjęła plan działań dotyczący Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ).  Ideą GOZ jest ograniczenie ilości odpadów poprzez krążenie surowców w obiegu – tak długo jak tylko się da. GOZ jest również elementem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2022 i oczywiście Polityki Surowcowej Państwa.

– Chcemy, aby GOZ było kołem zamachowym gospodarki Polski. Bardzo dobrze, że pozyskiwanie surowców jest szeroko wpisane w projekt PSP – powiedział we Wrocławiu wiceminister środowiska Sławomir Mazurek, który brał udział w dyskusji.

– Ważnym celem PSP jest pozyskanie szczegółowej wiedzy na temat surowców mineralnych z odpadów oraz wzmacnianie rynku surowców wtórnych wytworzonych na bazie surowców mineralnych z odpadów. Stanowi to jeden z czynników stymulujących rozwój gospodarki w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Istotne jest także dążenie do poprawienia efektywności technologii wykorzystywanych w procesach przemysłowych  – dodał prof. Mariusz Orion Jędrysek.

Efekty środowiskowe w rekultywacji to m. in. zwiększenie bioróżnorodności, nadanie turystycznej i rekreacyjnej atrakcyjności terenów.  W związku z PSP projektowane są również programy wykonawcze np. „Rekultywacja terenów poodkrywkowych zakładów górniczych eksploatujących piaski i żwiry”.

Kolejne konferencja konsultacyjna odbędzie się w Szczecinie 18 kwietnia i będzie dotyczyła IV filaru PSP: „Pozyskiwanie deficytowych surowców mineralnych drogą importu i współpracy międzynarodowej”. Ostateczna wersja projektu PSP ma być gotowa na przełomie 2018 i 2019 r.

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ