Dla kogo program KAWKA+? Wrocław finansuje wymianę pieców


Miasto chce wykorzystać maksymalnie środki wewnętrzne i zewnętrzne na wsparcie inwestycji związanych z wymianą pieców. Program KAWKA+ dla osób fizycznych, zgodnie z uchwałą Rady Miasta, z 15 lutego 2018, będzie częściowo finansowany z pożyczek: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z programu skorzystają również Dolnoślązacy.

Specjalny program pn. “Program Priorytetowego Ograniczania niskiej Emisji na obszarze Dolnego Śląska” z budżetem 50 mln zł., pozwoli zlikwidować przynajmniej 10 tysięcy kotłów węglowych, mówi Piotr Maryński radny miejski.

Dotychczas zgłosiły się samorządy z gmin: Nowej Rudy, Jeleniej Góry, Jedliny Zdroju, Środy Śląskiej, Polanicy Zdroju, Złotoryi, Świerzawy, Ząbkowic Śląskich, Barda, Strzegomia, Chojnowa, Bolesławca, Stoszowic, Piechowic, Warty Bolesławieckiej i Węglińca. Samorządy przekażą mieszkańcom pieniądze pożyczone z WFOŚiGW we Wrocławiu na wymianę jako dotacje.

W samorządach dolnośląskich trwa nabór wniosków na wsparcie finansowe wymiany pieców węglowych m.in. dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych oraz mieszkań komunalnych.

Oprocentowanie pożyczki – 2,75% na rok jest stałe i bez prowizji oraz dodatkowych opłat z przeznaczeniem na wymianę pieców węglowych na: kotły gazowe, na lekki olej opałowy, piece elektryczne oraz spełniające wysokie normy ekologiczne kotły na biomasę i kotły węglowe (co najmniej V klasy), podłączenie budynków do lokalnej sieci ciepłowniczej.

Możliwe jest także przeznaczenie pożyczki na instalację kolektorów słonecznych, pomp ciepła, paneli fotowoltanicznych oraz przydomowych elektrowni wiatrowych, ale tylko do produkcji energii na potrzeby ogrzewania budynków.

Radny Maryński zaznacza, że pożyczki udzielane gminom będą umarzane do wysokości 50%, a w przypadku wymian instalacji w budynkach na terenach uzdrowisk – umorzenia wyniosą 70% wpłaconych kwot.

Wniosek o umorzenie części pożyczki beneficjent będzie mógł złożyć w terminie nie krótszym niż 24 miesiące od rozpoczęcia spłaty, po terminowym zakończeniu zadania, udokumentowaniu osiągnięcia planowanych efektów rzeczowych i ekologicznych oraz po spłacie 50% kapitału pożyczki, a w przypadku terenów uzdrowiskowych po spłacie 30% tego kapitału.

Urzędnicy na bieżąco monitorują dostępne zewnętrzne i wewnętrzne dostępne źródła finansowana inwestycji związanych z likwidacją nieekologicznych źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków.

Obecnie trwają prace nad szczegółową analizą nieruchomości wchodzących w skład zasobu komunalnego pod kątem kwalifikowalności kosztów oraz technicznych, terminowych i finansowych możliwości realizacji inwestycji zgodnie z wytycznymi programowymi.

Jeszcze w roku bieżącym, ze środków UE dofinansowana zostanie termomodernizacja i uciepłowienie 21 kamienic.

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ