Członkowie KRS apelują do prof. Gersdorf. Podejmie jakąkolwiek decyzję?


15 członków Krajowej Rady Sądownicze podpisało się pod listem zaadresowanym do I Prezes Sądu Najwyższego. Apelują w nim o jak najszybsze zwołanie posiedzenia Rady. Prof. Małgorzata Gersdorf zdaje się być głucha na głosy z zewnątrz. Czy tym razem pismo wpłynie na podjęcie przez nią decyzji?

Na konferencji prasowej sędzia Maciej Mitera poinformował, że 15 członków KRS skierowało list do prof. Małgorzaty Gersdorf. Z jego wypowiedzi wynika, że celem wystosowania pismo była dbałość o dobro sędziów i wymiaru sprawiedliwości. Mitera przywołał sędziów, którzy są obecnie w trudnej sytuacji zdrowotnej i chcieliby przejść w stan spoczynku, jednak przez brak działania I Prezes SN nie mają takiej możliwości. Obecna sytuacja uniemożliwia również przeprowadzenie awansów i powołań na nowe stanowiska sędziowskie. Maciej Mitera nie ujawnił jednak nazwisk, które widnieją pod apelem.

 

13. marca w tej sprawie interweniował sam minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

“(…) Dobro wymiaru sprawiedliwości i konieczność dochowania standardów wymaga, aby Krajowa Rada Sądownictwa – zgodnie ze swymi kompetencjami – dokonała w ustawowym terminie oceny kwalifikacji 86 asesorów, co do których 25 stycznia 2018 roku wniosłem o powierzenie im pełnienia obowiązków sędziowskich.(…) W związku z art. 20 ust. 3 Ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa z 12 maja 2011 roku – zwracam się o niezwłoczne zwołanie przez Panią pierwszego posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa z udziałem sędziów wybranych na członków Rady uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 6 marca 2018 roku” – pisał wówczas szef wymiaru sprawiedliwości.

Źródło: Telewizja Republika

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ