Sąd potwierdza- odwołanie Cezarego Morawskiego w 2017 niezgodne z przepisami

MP C. Morawski

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę kasacyjną Zarządu Województwa Dolnośląskiego na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, oddalający skargę rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego stwierdzające nieważności uchwały w sprawie odwołania dyrektora Teatru Polskiego.

„Wyrok NSA ponownie potwierdza, że nadzór prawny Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu podjął prawidłowe działania. Po raz kolejny podkreślam, że prawnicy Wojewody stoją na straży prawa. Naczelny Sąd Administracyjny tylko potwierdził, że nasze analizy stanu prawnego tej sytuacji były w zgodzie z wszelkimi przepisami” – mówi Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak.

Przypomnijmy, że w maju 2017 roku  Wojewoda Dolnośląski wydał rozstrzygnięcia nadzorcze o stwierdzeniu nieważności uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie odwołania dyrektora Teatru Polskiego Cezarego Morawskiego oraz o stwierdzeniu nieważności uchwały o powierzeniu stanowiska dyrektora Teatru Polskiego Remigiuszowi Lenczykowi. Analiza zgromadzonego materiału dowodowego wykazała, iż nie zaistniały przesłanki wskazane w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, od których ustawodawca uzależnił możliwość odwołania dyrektora instytucji kultury przed upływem okresu, na który został on powołany. W szczególności, nieudowodnione zostały zarzuty odstąpienia przez Cezarego Morawskiego od realizacji umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe program działania Teatru Polskiego. Oznacza to, iż uchwały podjęte zostały przez Zarząd Województwa z istotnym naruszeniem prawa, co skutkowało koniecznością stwierdzenia ich nieważności przez Wojewodę Dolnośląskiego. 4 października 2017 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny przychylił się do decyzji Wojewody o stwierdzeniu nieważności uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwał dotyczących Teatru Polskiego we Wrocławiu.

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ