Będzie remont autostrady A4 i węzła bielańskiego!

fot. gddkia

GDDKiA ogłosiła dziś przetarg na: „Zaprojektowanie i wykonanie remontu jezdni północnej autostrady A4 na odcinku Bielany Wrocławskie – Wrocław Wschód wraz z węzłami oraz odcinkami dróg krajowych nr 5 i 35”

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych decyzji, opinii, uzgodnień i zezwoleń, wykonanie remontu jezdni północnej (k. Zgorzelec) autostrady A4 w km 153+841 ÷ 155+850 (Bielany Wrocławskie – PPO Karwiany wraz ze wszystkimi łącznicami węzła Bielany Wrocławskie) oraz w km 163+260 ÷ 165+200 (obręb węzła Wrocław Wschód wraz ze wskazanymi łącznicami węzła), wykonanie remontu jezdni manewrowych, ścieżek, drogi dojazdowej na MOP Kajków Południe oraz wykonanie remontu odcinków dróg krajowych nr 5 i nr 35.

Łączna długość odcinków autostrady A4 objętych remontem wynosi 3,949 km, a dróg krajowych 0,727 km.

Zamówienie obejmuje wykonanie między innymi następujących robót:
– dokumentacja projektowa,
– projekt stałej i czasowej organizacji ruchu wraz z objazdami,
– frezowanie warstw bitumicznych (ścieralna, wiążąca, podbudowa),
– wymiana elementów odwodnienia,
– wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego,
– wymianę dylatacji bitumicznych,
– wymianę pętli indukcyjnych.

Remont wykonywany będzie etapami. Na czas realizacji poszczególnych etapów prac ruch będzie przełożony na jezdnię południową (k. Katowice). Zamawiający wymaga, aby remont został zrealizowany w terminie do 27.09.2018r.

źródło: GDDKiA

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ