Mennica Polska trochę straci na decyzji radnych miejskich

MP bilety komunikacji miejskiej

Radni miejscy ustalili, że od września młodzież szkolna będzie korzystała z bezpłatnej komunikacji.

Mennica Polska S.A. z którą Gmina Wrocław podpisała 8 marca nową umowę o świadczenie dystrybucji biletów MPK w ramach systemu URBANCARD Wrocławska Karta Miejska przy użyciu nowoczesnych technologii, nie zawiera żadnych regulacji dotyczących rekompensaty dla wykonawcy na dystrybucję i sprzedaż biletów.

Zapytaliśmy Marcina Krzyżanowskiego z Klubu Prawa i Sprawiedliwości dlaczego złożył interpelację w sprawie konsekwencji finansowych

Bo zmniejszą się dochody ze sprzedaży biletów, zatem ważna jest odpowiedź na pytanie. Czy w świetle umowy – Mennica Polska – będzie mogła dochodzić rekompensaty poniesionych strat i w jakiej wysokości?

Wojciech Adamski Wiceprezydent Wrocławia mówi, że wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w formie prowizji

Od wszystkich sprzedanych biletów w danym miesiącu rozliczeniowym w wysokości 10,49% wartości netto. Ponadto zgodnie z § 6 ust. 3 ww. umowy, w przypadku zmian cen biletów w wysokości obowiązującej w dniu podpisania umowy – podwyżka cen biletów nie ma wpływu na wynagrodzenie.

Mennica Polska S.A. zarobi znacznie mniej niż dotychczas. We Wrocławiu uprawnionych do bezpłatnej komunikacji od nowego roku szkolnego i akademickiego, będzie około 38 tyś osób, zatem zaplanowane przez Wykonawcę dochody zmniejszą się. Mamy nadzieję, że nie dojdzie do nowego porozumienia pomiędzy Gminą a Mennicą i podpisania aneksu zmieniającego umowę z 8 marca 2018.

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ