Prezydent Dutkiewicz wypełnił obietnicę. Jest wniosek do TK

[[File:Poseł Stanisław Kulczyński V kadencja.jpg|Poseł Stanisław Kulczyński V kadencja]]

Trybunał Konstytucyjny zajmie się wnioskiem wrocławskich urzędników, którzy w obronie imienia Prof. Stanisława Kulczyńskiego, proszą o zbadanie ustawy dekomunizacyjnej na podstawie której, zmieniona została nazwa bulwaru, której patronem był Profesor. Jednocześnie Prezydent Rafał Dutkiewicz podał informację o zgłoszeniu Prof. Stanisława Kulczyńskiego na honorowego obywatela Wrocławia.

Według Ustawy dekomunizacyjnej, która weszła w życie w 2016 roku, samorządy były zobowiązane do zmiany nazw ulic w ciągu 12 miesięcy. Ostateczny termin minął we wrześniu 2017 roku. Jeśli nie podjęły żadnych działań, wojewodowie musieli wydać zarządzenia zastępcze.

We Wrocławiu duże emocje wywołała dyspozycja Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka, który 8 stycznia 2018 roku wydał zarządzenie zastępcze o zmianie nazwy Bulwaru Stanisława Kulczyńskiego na Bulwar Profesorów Lwowskich.

Sprawa zastosowania się do Ustawy podzieliła samorząd i środowiska akademickie Wrocławia. Dwa dni temu, magistrat wysłał “Wniosek o stwierdzenie niezgodności przepisów Ustawy z Konstytucją”. Wniosek, z załącznikami podpisał Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz. Teraz poczekamy na ocenę TK, który zbada zgodność ustawy zasadniczej z ustawą dekomunizacyjną oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, bowiem decyzja Wojewody Dolnośląskiego została zaskarżona przez część radnych miejskich. Pierwsza rozprawa odbędzie sie 10 maja.

Prof. Stanisław Kulczyński (1895-1975) przyjechał do Wrocławia zaraz po II Wojnie Światowej. Był pierwszym rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej. To on zaprosił kolegów profesorów do Wrocławia, i to dzięki niemu świat naukowy w naszym mieście stał na bardzo wysokim poziomie. Jednocześnie zaangażowanie polityczne prof. Kulczyńskiego “w wspieraniu komunizmu w Polsce” dało powód IPN do wydania negatywnej oceny.

Robert Pieńkowski, przewodniczący Klubu PIS w Radzie Miasta powiedział

Decyzja Wojewody wynikała z obowiązującego prawa. Paweł Hreniak nie mógł inaczej postąpić. Profesor Stanisław Kulczyński ma bezsporne zasługi dla odradzania się życia akademickiego Wrocławia po 1945 r., jednak równolegle zaangażował się w ówczesne życie politycznie, także w czasie, gdy trwała fizyczna rozprawa z polskim podziemiem niepodległościowym.

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ